SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Khóa học “Phát triển năng lực lãnh đạo thời kỳ mới” 

Trong tháng 8, Trung tâm Đào tạo và Hỗ trợ Phát triển thị trường công nghệ - Cục Phát triển thị trường và Doanh nghiệp KH&CN tổ chức chương trình đào tạo: “Phát triển năng lực lãnh đạo...


Xem tiếp
Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân vào sản xuất nông nghiệp Tin mới

Thời gian qua, việc ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ trong việc chọn tạo giống cây trồng đã có nhiều bước tiến đáng kể, đóng góp vào sự phát triển sản xuất nông nghiệp của Việt Nam.

Xem tiếp
Thông tin nổi bật
TÀI LIỆU KHOA HỌC
Hội thảo khoa học
Phần mềm dùng chung
DOANH NGHIỆP QUẢNG BÌNH
Cao su Quảng Bình