Thể lệ Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Bình lần thứ VII (2016-2017) 
____________________________________________________________________________________________

Thể lệ Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Bình lần thứ VII (2016-2017) - File .pdf

 

Thể lệ Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Bình lần thứ VII (2016-2017) - File word .doc

 

Mẫu Phiếu đăng ký dự thi - File word .doc