Cục ATBXHN làm việc với Đoàn chuyên gia thanh sát hạt nhân của IAEA 
      Từ ngày 21-25/6/2021, Đoàn chuyên gia của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) để đến và thực hiện thanh sát hạt nhân tại Việt Nam. Cục trưởng Cục ATBXHN Nguyễn Tuấn Khải...
Xem tiếp
Ứng dụng bức xạ trong việc khử trùng thiết bị bảo vệ cá nhân 
 Bức xạ là một công cụ hiệu quả để khử trùng thiết bị bảo vệ cá nhân (PPE) hiện đang có nhu cầu cao trong đại dịch COVID-19, ngoại trừ mặt nạ hô hấp vì nó làm suy yếu bộ lọc, Cơ quan Năng lượng...
Xem tiếp
NUTEC Plastics: Sử dụng công nghệ hạt nhân giải quyết ô nhiễm nhựa 

 Ô nhiễm nhựa là một thách thức môi trường lớn, đe dọa trực tiếp đến sự phát triển bền vững và cuối cùng là cuộc sống của con người. Khi không còn hữu ích, nhựa thường được đốt hoặc chôn lấp....

Xem tiếp
Khai mạc Hội thảo quốc tế về An toàn bức xạ và Quản lý chất thải phóng xạ trong khuôn khổ Diễn đàn Hợp tác hạt nhân châu Á -... 

 Ngày 01/10/2019, tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo quốc tế về An toàn bức xạ và Quản lý chất thải phóng xạ (RS&RWM) trong khuôn khổ Diễn đàn hợp tác hạt nhân Châu Á - (FNCA) nhằm tổng kết...

Xem tiếp
Sửa đổi, bổ sung các điều có quy định về quy hoạch trong Luật Năng lượng nguyên tử 2008 
 Sáng ngày 20/11/2018, Quốc hội khóa XIV đã biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch. Luật sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019. Trong...
Xem tiếp