Khai mạc Hội thảo quốc tế về An toàn bức xạ và Quản lý chất thải phóng xạ trong khuôn khổ Diễn đàn Hợp tác hạt nhân châu Á -... 

 Ngày 01/10/2019, tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo quốc tế về An toàn bức xạ và Quản lý chất thải phóng xạ (RS&RWM) trong khuôn khổ Diễn đàn hợp tác hạt nhân Châu Á - (FNCA) nhằm tổng kết...

Xem tiếp
Sửa đổi, bổ sung các điều có quy định về quy hoạch trong Luật Năng lượng nguyên tử 2008 
 Sáng ngày 20/11/2018, Quốc hội khóa XIV đã biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch. Luật sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019. Trong...
Xem tiếp
Khai mạc Hội thảo quốc gia lần thứ III về Ứng dụng năng lượng nguyên tử phục vụ phát triển kinh tế - xã hội 
 Sáng ngày 01/11/2018, Hội thảo quốc gia lần thứ III về ứng dụng năng lượng nguyên tử phục vụ phát triển kinh tế - xã hội đã được khai mạc tại Hà Nội. Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần...
Xem tiếp
Tổng kết, đánh giá kết quả cuộc thanh tra chuyên đề về an toàn bức xạ, hạt nhân năm 2017 

Đây là chủ đề của Hội thảo do Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức ngày 1/12/2017 tại Hà Nội. Hội thảo có sự tham gia của đại diện các bộ, ngành; UBND và sở KH&CN các tỉnh,...

Xem tiếp
Việc đảm bảo an toàn nguồn phóng xạ luôn phải đặt ở mức cao nhất 

Kết quả của cuộc thanh tra chuyên đề về việc chấp hành quy định của pháp luật về năng lượng nguyên tử đối với các tổ chức, cá nhân quản lý, sử dụng nguồn phóng xạ của Thanh tra Bộ Khoa học và ...


Xem tiếp