SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
BÁO CÁO KHOA HỌC HỘI THẢO KỶ NIỆM 10 NĂM VƯỜN QUỐC GIA PNKB ĐƯỢC CÔNG NHẬN LÀ DI SẢN THIÊN NHIÊN THẾ GIỚI (2003-2013) 

BÁO CÁO KHOA HỌC HỘI THẢO KỶ NIỆM 10 NĂM VƯỜN QUỐC GIA PNKB
ĐƯỢC CÔNG NHẬN LÀ DI SẢN THIÊN NHIÊN THẾ GIỚI (2003-2013)

TT

Nội dung

Tác giả

1

Lời giới thiệu

 

 

HÀNH TRÌNH 10 NĂM DI SẢN THIÊN NHIÊN THẾ GIỚI

 

2

Tiếp tục nghiên cứu khoa học để bảo tồn và phát huy các giá trị nổi bật toàn cầu của Di sản Thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng

(Bằng tiếng Anh)

TS. Nguyễn Hữu Hoài- Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình

3

Vinh dự và trách nhiệm của người dân Quảng Bình trong việc quản lý, bảo tồn và phát huy giá trịDi sản Thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng

TS. Trần Tiến Dũng- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình

4

Đường đến với Di sản Thiên nhiên thế giới của Phong Nha - Kẻ Bàng

TS. Phan Viết Dũng
Nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh QB

5

Phong Nha – Kẻ Bàng với hành trình đến Di sản thế giới

TS. Nguyễn Khắc Thái

6

Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng sau 10 năm được công nhận Di sản Thiên nhiên thế giới

Ban Quản lý VQG Phong Nha - Kẻ Bàng

 

CÁC GIÁ TRỊ VỀ ĐỊA CHẤT, ĐỊA MẠO VÀ LỊCH SỬ TRÁI ĐẤT

 

7

Giá trị nổi trội địa chất, địa mạo của khu vực Di sản Thiên nhiên thế giới Phong Nha - Kẻ Bàng

GS. TS. Trần Nghi, PGS. TS. Tạ Hòa Phương, ThS. Nguyễn Thị Hồng, CN. Trần Thị Dung

Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học QG Hà Nội

8

Lịch sử tiến hoá vỏ trái đất và đặc điểm địa chất có giá trị nổi bật toàn cầu đáp ứng tiêu chí Di sản Thiên nhiên thế giớiđối với Phong Nha - Kẻ Bàng

TS. Nguyễn Đức Lý- Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ

9

Những phát hiện quan trọng về hệ thống hang động trong Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng từ năm 2003 đến năm 2013

 

(Bằng tiếng Anh)

Howard Limbert, Debora Limbert

Hội Hang động Hoàng gia Anh (BCRA)

PGS. TS. Nguyễn Hiệu, PGS.TS. Vũ Văn Phái, Đặng Kinh Bắc

Khoa Địa lý, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học QG Hà Nội

10

Sơn Đoòng - Hang Karst lớn nhất thế giới. Một số đặc điểm địa chất và các vấn đề liên quan

PGS. TS. Tạ Hòa Phương, PGS.TS. Nguyễn Hiệu

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học QG Hà Nội

CÁC GIÁ TRỊ ĐA DẠNG SINH HỌC VÀ CẢNH QUAN DU LỊCH

11

Những giá trị nổi bật toàn cầu hướng tới việc ghi danh Di sản thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng lần thứ hai về tiêu chí Đa dạng sinh học

ThS. Đinh Huy Trí-Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Cứu hộ - Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng

TS.Nguyễn Quốc Dựng– Trung tâm Tài nguyên và Môi trường Lâm nghiệp - Viện Điều tra Quy hoạch rừng Việt Nam

12

Giá trị nổi bật của khu hệ thú Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng hướngđếntiêu chí X về đa dạng sinh học của khu Di sản Thiên nhiên thế giới (UNESCO)

PGS. TS. Nguyễn Xuân Đặng, CN. Nguyễn Xuân Nghĩa

Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật

ThS. Đinh Huy Trí, KS. Đinh Hải Dương

Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng

13

Đa dạng sinh học động vật không xương sống hang động khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng, Việt Nam

TS. Phạm Đình Sắc

Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật

ThS. Đinh Huy Trí

Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng

Louis Deherveng, Anne Bedos

Bảo tàng lịch sử Tự nhiên Paris, Pháp

14

Bảo tồn các giá trị độc đáo có tính toàn cầu của khu hệ cá Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng

TS. Nguyễn Thái Tự

15

Khu hệ chim rừng vùng mở rộng và tầm quan trọng của khu hệ chim rừng Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình

CN. Lê Trọng Trãi-Giám Đốc Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Việt Nam

16

Một số kết quả nghiên cứu bước đầu về thảm thực vật và hệ thực vật tại vùng mở rộng của Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng

TS. Nguyễn Tiến Hiệp- Trung tâm Bảo tồn Thực vật Việt Nam

TÁC ĐỘNG CỦA DI SẢN ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

17

Những giá trị đặc trưng về văn hoá tộc người ở khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng

PGS. TS. Nguyễn Văn Mạnh, ThS. Nguyễn Thị Mỹ Lộc- Trường Đại học Khoa học Huế

18

Phát triển du lịch sinh thái cộng đồng ở Phong Nha - Kẻ Bàng

TS. Phan Viết Dũng

Nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình

19

Phát triển du lịch Phong Nha: Làm gì trước nguy cơ bị lãng quên?

TS. Nguyễn Khắc Thái

20

Hướng phát triển bền vững cho du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng

ThS. Đặng Đông Hà– Phó Giám đốcVườn Quốc giaPhong Nha – Kẻ Bàng

21

Tác động củaDi sản thế giớiPhong Nha - Kẻ Bàng đến phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Bình và giải pháp đầu tư bền vững trên cơ sở bảo tồn khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng

ThS. Ngô Nữ Quỳnh Trang- Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình

22

Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng trong chiến lược phát triển du lịch bền vững tỉnh Quảng Bình

ThS. Hà Minh Tuân– Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ Du lịch - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

23

Mối quan hệ giữa xuất bản và du lịch từ trường hợp Di sản Thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng

ThS. Thái Thu Hoài

Phó Trưởng khoa Xuất bản,

Trường ĐH Văn hóa Tp. HCM

24

Nghiên cứu khoa học tại Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng sau 10 năm công nhận là Di sản thế giới và định hướng

ThS. Đinh Huy Trí,KS. Lê Thúc Định, KS. Võ Văn Trí-Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Cứu hộ - Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng

25

Một số nghiên cứu khoa học và ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ hỗ trợ cho việc phát triển kinh tế - xã hội vùng đệmPhong Nha - Kẻ Bàngphục vụ bảo tồn Di sản

TS. Võ Khắc Sơn- Phó Trưởng phòng Quản lý Khoa học - Sở Khoa học và Công nghệ

26

Đặc điểm và khả năng khai thác loại hình du lịch sinh thái tại Di sản Thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng

CN. Tạ Trung Nghĩa– Trung tâm Tin học và Thông tin KH&CN Quảng Bình

CÁC GIẢI PHÁP TỔ CHỨC QUẢN LÝ, BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI SẢN

27

Bảo tồn và khai thác di tích lịch sử, văn hoá và sinh thái nhân văn trong khu vực Di sản thế giới Phong Nha - Kẻ Bàng

TS. Nguyễn Khắc Thái

28

Kinh nghiệm quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị Di sản Thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long trong sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ninh

Ban Quản lý Vịnh Hạ Long

29

Tình hình kinh tế - xã hội vùng đệm và vấn đề bảo tồn giá trị Di sản Thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng

CN. Lưu Hồng Ánh- Ban Quản lý Dự án khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng

30

Nâng cao nhận thức và vai trò của cộng đồng địa phương trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị Di sản Thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng

KS. Đinh Hải Dương -Ban Quản lý Dự án khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng

31

Thế hệ trẻ Quảng Bình với việc giữ gìn, bảo tồn và phát huy giá trị Di sản Thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng

KS. Đinh Thị Thanh Toàn -Tỉnh đoàn Quảng Bình

[Trở về]
Thông tin nổi bật
TÀI LIỆU KHOA HỌC
Phần mềm dùng chung
DOANH NGHIỆP QUẢNG BÌNH
Cao su Quảng Bình