Bản in     Gởi bài viết  
Bộ KH&CN tổng kết tình hình quyết toán kinh phí năm 2016, triển khai công tác năm 2017 và phương hướng kế hoạch – tài chính năm 2018 
 Trong hai ngày 16 – 17/11/2017, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức Hội thảo “Tổng kết đánh giá tình hình thực hiện quyết toán kinh phí năm 2016, triển khai công tác kế hoạch – tài chính năm 2017 và phương hướng kế hoạch – tài chính năm 2018 của Bộ KH&CN”. Thứ trưởng Bộ KH&CN Phạm Công Tạc dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo.
 Tham dự Hội thảo có đại diện Vụ Hành chính sự nghiệp, Cục Quản lý công sản, Cục Quản lý nợ và tài chính đối ngoại của Bộ Tài chính; Lãnh đạo, kế toán trưởng, cán bộ kế hoạch – tài chính Ban quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc và các đơn vị dự toán cấp 2, cấp 3 trực thuộc Bộ KH&CN.

Hội thảo được tổ chức nhằm tổng kết tình hình thực hiện công tác quyết toán tại các đơn vị trực thuộc Bộ trong năm 2016, triển khai công tác kế hoạch – tài chính năm 2017 và phương hướng, kế hoạch tài – tài chính năm 2018 của Bộ KH&CN; tổng kết công tác kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công năm 2016. Đồng thời, tập huấn công tác quản lý kế hoạch – tài chính trên cơ sở các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý tài chính kế toán mới được ban hành.

Các tham luận tại Hội thảo tập trung vào những nội dung: Hướng dẫn và thảo luận nội dung liên quan đến công tác quản lý, sử dụng và xử lý tài sản công tại các đơn vị trực thuộc Bộ KH&CN theo Luật quản lý sử dụng tài sản công; phương án tài chính thực hiện cơ chế tự chủ tài chính của tổ chức KH&CN công lập và một số cơ chế chính sách mới về thanh quyết toán theo Luật Ngân sách Nhà nước 2015; hướng dẫn thực hiện hoạt động đấu thầu tại các đơn vị đối với việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước; tình hình thực hiện dự toán và quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016, triển khai kế hoạch – tài chính năm 2017 và phương hướng tài chính năm 2018 của các đơn vị trực thuộc Bộ; đánh giá công tác triển khai kế hoạch năm 2017 và phương hướng kế hoạch năm 2018;…

Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng Bộ KH&CN Phạm Công Tạc cho rằng, công tác kế hoạch tài chính đặc biệt quan trọng đối với một cá nhân, tổ chức, bộ ngành, doanh nghiệp hay một quốc gia. Theo Thứ trưởng, các văn bản pháp quy gần đây đã có nhiều thay đổi như Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Kiểm toán Nhà nước, Luật Kế toán, Luật Quản lý sử dụng tài sản công 2017. Đối với ngành KH&CN, cũng đã có nhiều văn bản liên quan như Thông tư số 90/2017/TT-BTC Quy định việc thực hiện cơ chế tự chủ tài chính đối với tổ chức KH&CN công lập; Thông tư số 01/2017/TT-BKHCN Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14/6/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập; Nghị định số 45/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết lập kế hoạch tài chính 5 năm và kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 3 năm;…

Thứ trưởng cũng bày tỏ sự chia sẻ với những khó khăn các đơn vị thuộc Bộ, các viện nghiên cứu, trường đại học khi làm nghiên cứu và phát triển sử dụng kinh phí sự nghiệp khoa học. “Mặc dù công tác kế hoạch – tài chính cũng còn một số khó khăn, vướng mắc, nhưng tín hiệu chung vẫn là tích cực, phát triển. Vụ Kế hoạch – Tài chính cần tổng hợp ý kiến, đề xuất của các đại biểu tham dự Hội thảo, trên cơ sở đó có những kiến nghị với Lãnh đạo Bộ, các Bộ ngành liên quan, Chính phủ để tháo gỡ, giải quyết”, Thứ trưởng nói.Thứ trưởng Phạm Công Tạc phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo

 

Đánh giá cao việc tổ chức Hội thảo, ý kiến của nhiều đại biểu cho rằng, Hội thảo đã cung cấp cho các đơn vị những thông tin kịp thời phục vụ công tác kế hoạch, tài chính của đơn vị, một số chính sách mới có hiệu lực ngay từ 01/01/2018. Các đại biểu đã cùng thảo luận, trao đổi sôi nổi về những vấn đề các báo cáo viên trình bày, đặc biệt về cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập; kế hoạch, tài chính thực hiện cơ chế tự chủ; chế độ kế toán hành chính sự nghiệp ban hành theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017; một số điểm mới của Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015; chế độ kiểm soát chi thanh toán qua Kho bạc Nhà nước; công tác quản lý tài chính nhà nước đối với viện trợ không hoàn lại của nước ngoài; quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ KH&CN;…

Tổng kết nội dung chương trình, ông Lê Xuân Định, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính cho rằng, những vấn đề trình bày, thảo luận tại Hội thảo là những nội dung quan trọng, có ý nghĩa thiết thực đối với công tác tài chính, kế hoạch của ngành, của Bộ. Các đơn vị cần cập nhật những chính sách, chế độ mới để chủ động trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính khẳng định, Vụ sẽ luôn sát cánh, đồng hành, phối hợp với các vụ chức năng của Bộ, Bộ Tài chính để hỗ trợ các đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ kế hoạch, tài chính. Đồng thời, tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kế hoạch, tài chính để nâng cao hiệu quả quá trình quản lý, điều hành.

Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Truyền thông KH&CN

[Trở về]