Bản in     Gởi bài viết  
Bồi dưỡng kỹ năng phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí và xử lý khủng hoảng truyền thông năm 2018 
 Ngày 08/8/2018, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí và xử lý khủng hoảng truyền thông năm 2018. Tham dự lớp bồi dưỡng là lãnh đạo, người phát ngôn, cung cấp thông tin báo chí của các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh.
 Tại lớp bồi dưỡng, các học viên đã được nghe đại diện lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông truyền đạt 02 chuyên đề về tiếp xúc và làm việc với báo chí, xử lý báo nêu, khủng hoảng truyền thông; phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí; đồng thời thảo luận, đưa ra giải pháp để hoạt động báo chí và việc phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí, xử lý khủng hoảng truyền thông trong thời gian tới đạt hiệu quả.

Thời gian qua, hệ thống báo chí, truyền thông của tỉnh có sự phát triển mạnh mẽ cả về số lượng, chất lượng; hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, thông tin đầy đủ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá hình ảnh Quảng Bình, thông tin kịp thời các sự kiện nổi bật, nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách và mọi mặt đời sống, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của tỉnh. Tuy nhiên, hoạt động báo chí vẫn còn nhiều hạn chế như tình trạng sử dụng các loại giấy tờ không hợp pháp, hợp lệ để tác nghiệp, lợi dụng danh nghĩa báo chí sách nhiễu, gây phiền hà cho cơ quan, tổ chức; thông tin trên báo chí vẫn còn thiếu khách quan, chính xác, sai sự thật, làm ảnh hưởng đến sự phát triển chung của tỉnh. Một số cơ quan, tổ chức chưa làm tốt công tác phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí và trả lời trên báo chí.

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm giúp người đứng đầu các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương có cái nhìn tổng quát về thực trạng phát triển của báo chí trong xã hội hiện nay; đồng thời xác định rõ quyền và trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước trong phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, qua đó sẽ tự tin, chủ động cung cấp thông tin cho báo chí khi cần thiết, tránh xảy ra khủng hoảng thông tin, góp phần giữ vững ổn định xã hội, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế.

Hồng Mến

[Trở về]