Bản in     Gởi bài viết  
CÁC BÀI PHÁT BIỂU HỘI THẢO DANH NHÂN QUẢNG BÌNH 

CÁC BÀI PHÁT BIỂU HỘI THẢO DANH NHÂN QUẢNG BÌNH

TT

NỘI DUNG

1

THƯ CHÚC MỪNG HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA VỀ DANH NHÂN QUẢNG BÌNH
CủaPGS. TS. Lương Ngọc Bính Uỷ viên BCH Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh<

2

THƯ CHÚC MỪNG HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA VỀ DANH NHÂN QUẢNG BÌNH
CủaGS. NGND. Phan Huy Lê

3

THÂN THẾ, SỰ NGHIỆP VÀ CÔNG LAO TO LỚN CỦA CÁC THẾ HỆ DANH NHÂN TRONG TIẾN TRÌNH LỊCH SỬ QUẢNG BÌNH
Phát biểu củaTS. Trần Tiến Dũng- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình tại Hội thảo

4

LƯU DANH MÃI MÃI MUÔN ĐỜI
TS. Nguyễn Đức Lý- Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ

[Trở về]