Hội thảo khoa học
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ 

Ngày 5/6/2018, đồng chí Nguyễn Hữu Hoài Phó bí thư Tỉnh uỷ - Chủ tịch UBND tỉnh đã làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Quảng Bình về đánh giá kết quả thực hiện công tác quản lý KH&CN trên địa bàn tỉnh và đưa ra phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới. Tham dự buổi làm việc có đại diện một số Sở liên quan gồm: Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công thương; Lãnh đạo chuyên viên văn phòng UBND tỉnh; Lãnh đạo Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh và tập thể lãnh đạo Sở KH&CN, trưởng các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc Sở KH&CN.

Thay mặt Ban lãnh đạo Sở KH&CN, Giám đốc Sở KH&CN đã báo cáo kết quả hoạt động KH&CN giai đoạn 2013-2017, tập trung chủ yếu vào các nội dung như: Tham mưu hoạt động quản lý nhà nước về KH&CN; triển khai thực hiện các đề tài, dự án KH&CN; các hoạt động về thanh tra, tiêu chuẩn đo lường chất lượng, sở hữu trí tuệ và an toàn bức xạ hạt nhân, thông tin KHCN… Theo đó, trong 5 năm qua trên địa bàn tỉnh đã triển khai thực hiện 1 dự án quỹ gen và 7 dự án thuộc chương trình nông thôn và miền núi của Bộ KH&CN; Hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp tỉnh đã triển khai thực hiện 72 đề tài; Hoạt động ứng dụng tiến bộ KH&CN đã triển khai thực hiện 51 mô hình ứng dụng, nhiệm vụ sự nghiệp KH&CN; Đồng thời, triển khai các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới, ứng dụng tiến bộ công nghệ, phát triển trí tuệ, xây dựng thương hiệu, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa; Công tác quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng được tăng cường, thường xuyên thanh tra, kiểm tra, phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng… Ngoài ra, Sở KH&CN đã phối hợp tổ chức thành công nhiều hội thảo KH&CN cấp Quốc gia với sự tham gia của nhiều tổ chức khoa học, nhiều nhà khoa học, nhà nghiên cứu có uy tín trên toàn quốc và các hội thảo khoa học cấp tỉnh.

 

Đồng chí Nguyễn Hữu Hoài Phó bí thư Tỉnh uỷ - Chủ tịch UBND tỉnh

làm việc với Sở KH&CN Quảng Bình

Trong khuôn khổ buổi làm việc, đại diện lãnh đạo các Sở đã nêu ra một số đề xuất và giải pháp thiết thực nhằm giúp Sở KH&CN tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc thực hiện hoạt động KH&CN hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hữu Hoài biểu dương những kết quả đạt được của tập thể lãnh đạo và cán bộ công chức, viên chức Sở KH&CN trong thời gian qua. Tuy nhiên, để hoạt động KH&CN đạt hiệu quả, phát huy vai trò quản lý nhà nước, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở KH&CN rà soát các lĩnh vực hoạt động của ngành trên phạm vi toàn tỉnh, xác định trọng tâm, trọng điểm để định hướng phát triển KH&CN trong những năm tới. Đặc biệt Sở cần bám sát Luật KH&CN, các nghị định ban hành để tham mưu trình UBND tỉnh triển khai tốt các nhiệm vụ KH&CN; cần quan tâm đến cơ chế tài chính trong hoạt động quản lý KH&CN, tập trung đầu tư chủ yếu vào sản xuất nông nghiệp, nghiên cứu trồng cây dược liệu, phối hợp với các ngành đề xuất triển khai các nhiệm vụ KH&CN thiết thực hiệu quả; trong lĩnh vực quản lý nhà nước cần tăng cường công tác thanh, kiểm tra và lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng; về các danh mục đề tài, dự án cần rà soát chặt chẽ, đề xuất nhiệm vụ cụ thể trong thời gian tới. Cùng với đó, vấn đề quản lý thương hiệu đối với các sản phẩm địa phương cần tiếp tục bảo hộ, xây dựng thương hiệu và nâng cao chất lượng sản phẩm.

Nguồn: Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN

[Trở về]