Bản in     Gởi bài viết  
Công đoàn Thanh tra Bộ tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2015 - 2020 

Ngày 18/10, Công đoàn Thanh tra Bộ đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác công đoàn giữa nhiệm kỳ 2015 - 2020. Tham dự hội nghị có đồng chí Đặng Quang Huấn, Chủ tịch Công đoàn Bộ cùng toàn thể Công đoàn viên Thanh tra Bộ.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Quân, Chủ tịch Công đoàn Thanh tra Bộ đã trình bày Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ của Công đoàn. Báo cáo nêu rõ, trong nửa đầu nhiệm kỳ: Công đoàn Thanh tra Bộ đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, vận động đoàn viên công đoàn hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn; tham gia nhiệt tình các hoạt động của Công đoàn Bộ; thực hiện tốt các chế độ chính sách, chăm lo đời sống và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn; phát triển đoàn viên, bồi dưỡng cán bộ công đoàn, tham gia xây dựng Đảng, cơ quan và phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội khác của Bộ. 

 

Công đoàn Thanh tra Bộ đã thể hiện vai trò đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động thông qua việc nói lên tiếng nói của tập thể công chức, người lao động; động viên công chức, người lao động yên tâm công tác, từng bước củng cố đi vào nền nếp các hoạt động của đơn vị. 

Các Công đoàn viên Thanh tra Bộ nhiệt tình tham gia hầu hết các hoạt động phong trào do Công đoàn cấp trên phát động như: hiến máu nhân đạo; thi văn nghệ, thể thao, tham gia các hoạt động tri ân, tình nghĩa đối với các anh hùng liệt sỹ, người có công; tham gia cuộc thi tìm hiểu về Hiến pháp; ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ; đặc biệt, ngày 14/10, Công đoàn Thanh tra Bộ đã đạt giải nhất Cuộc thi nấu ăn do Công đoàn Bộ tổ chức... Qua đó, đã gắn kết tình cảm, tăng cường giao lưu, hiểu biết lẫn nhau, hỗ trợ tích cực cho hoạt động chuyên môn của đơn vị.  

 

Các Công đoàn viên chưa phải Đảng viên đã thực hiện tốt vai trò quần chúng giám sát Đảng viên, thể hiện qua việc đóng góp ý kiến trên tinh thần xây dựng để các đảng viên ngày càng hoàn thiện mình trong cuộc sống và công tác; tham gia bồi dưỡng, giới thiệu cho Chi bộ 02 Công đoàn viên ưu tú để xem xét, kết nạp Đảng; đề xuất với Chi ủy cử 01 Công đoàn viên tham dự lớp bồi dưỡng về Đảng. Công đoàn đơn vị cũng tham gia xây dựng, góp ý dự thảo các Quy chế của đơn vị như: Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế liên tịch Chi ủy - Lãnh đạo - Ban chấp hành Công đoàn, Quy chế các phòng trực thuộc Thanh tra Bộ.

 

Trong thời gian từ nay đến hết nhiệm kỳ, Công đoàn Thanh tra Bộ sẽ tập trung vào các nhiệm vụ chủ yếu như: kiện toàn, bổ sung ủy viên Ban chấp hành theo hướng các tổ nhóm đều có đại diện trong Ban chấp hành để Công đoàn đơn vị hoạt động sôi nổi, hiệu quả hơn; tiếp tục động viên Công đoàn viên tích cực học tập, nghiên cứu, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; chủ động đề xuất, phối hợp với chính quyền để xây dựng và tổ chức các hoạt động ngoại khóa có chiều sâu nhằm tăng cường sự đoàn kết, thấu hiểu, chia sẻ; tổ chức và tạo điều kiện để các Công đoàn viên tham gia đầy đủ, tích cực vào các phong trào chung do Công đoàn cấp trên phát động; phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể trong các hoạt động để góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chung… 

Hội nghị đã bầu bổ sung thêm 03 Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn; đồng chí Chủ tịch Công đoàn đương nhiệm xin rút để tập trung vào công việc chuyên môn và công tác đảng của đơn vị.  Hội nghị nhận được ý kiến góp ý của Lãnh đạo, Công đoàn viên Thanh tra Bộ về về báo cáo hoạt động nửa nhiệm kỳ qua và kế hoạch công tác nửa nhiệm kỳ tới của Công đoàn Thanh tra Bộ. 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đặng Quang Huấn, Chủ tịch Công đoàn Bộ đánh giá cao sự nỗ lực của Ban chấp hành Công đoàn Thanh tra nửa đầu nhiệm kỳ 2015-2020. Mặc dù còn nhiều khó khăn về nguồn lực, cơ sở vật chất, tuy nhiên Ban Chấp hành Công đoàn đã nỗ lực phấn đấu và đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

 

 

Hội nghị đã tiến hành bầu bổ sung Ban chấp hành Công đoàn, gồm 03 đồng chí có tâm huyết và năng lực tham gia các hoạt động Công đoàn; đồng thời, bầu 01 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội Công đoàn Bộ KH&CN.

Nguồn: http://thanhtra.most.gov.vn

[Trở về]