Bản in     Gởi bài viết  
Cục An toàn bức xạ và hạt nhân đạt giải ba cá nhân và tập thể trong cuộc thi viết về phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2017 

Cuộc thi thi viết về phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2017 do Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá - Bộ Y tế phát động nhằm mục đích đẩy mạnh việc thông tin, tuyên truyền về tác hại của thuốc lá tới cộng đồng, tập trung phản ánh về chủ trương, đường lối chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tác hại của thuốc lá; nâng cao ý thức, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân về phòng, chống tác hại của thuốc lá

Ban tổ chức đã chọn ra 22 tác phẩm xuất sắc để trao giải. Cơ cấu giải thưởng bao gồm 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 5 giải Khuyến khích cho cá nhân và tập thể.


Cục An toàn bức xạ và hạt nhân đã vinh dự giành 2  giải 3 ở cả nội dung  tập thể và cá nhân.

Với mỗi tác phẩm được trao, bên cạnh những giá trí về vật chất và tinh thần thì giải thưởng của cuộc thi còn thể hiện sự ghi nhận, cổ vũ, động viên các cá nhân, tổ chức đã tích cực tham gia vào công tác tuyên truyền phòng chống tác hại của thuốc lá, góp phần thay đổi nhận thức và hành vi của toàn xã hội đối với những tổn thất về sức khỏe và kinh tế do thuốc lá gây ra.

Nguồn: http://www.varans.vn

[Trở về]