Bản in     Gởi bài viết  
Đại hội Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Bình lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 - 2022 
 Sáng ngày 20/01/2018, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đã tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kì 2017 - 2022. Dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương trong tỉnh.
 Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh có 14 Hội thành viên với trên 6.600 tri thức. Hoạt động của các hội thành viên đa dạng, phong phú, phát huy trí tuệ, sức sáng tạo của đội ngũ trí thức, các nhà khoa học, người lao động, góp phần đưa khoa học và công nghệ trở thành động lực phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Nhiệm kỳ qua, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đã xã hội hóa hoạt động khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, phát triển cộng đồng, xóa đói giảm nghèo. Nhiều hội thi sáng tạo khoa học kĩ thuật được tổ chức đã góp phần khuyến khích và khơi dậy sức sáng tạo của các tầng lớp Nhân dân. Các hoạt động nghiên cứu, chuyển giao tiến bộ khoa học, công nghệ vào sản xuất, đời sống, bảo vệ môi trường được thực hiện có hiệu quả, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Bên cạnh thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, Liên hiệp Hội ngày càng phát huy vai trò quan trọng trong hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội, phản ánh trung thực, khách quan ý kiến của đội ngũ trí thức khoa học công nghệ.
Đại hội Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Bình lần thứ III đã bầu 23 thành viên vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2017 - 2022

Nhiệm kỳ 2017 - 2022, với tinh thần “Đoàn kết - Trí tuệ - Đổi mới - Phát triển”, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh sẽ tiếp tục tập hợp, đoàn kết và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức; củng cố, kiện toàn tổ chức; nâng cao năng lực và đẩy mạnh hoạt động chuyên môn, nghề nghiệp; tư vấn, phản biện và giám định xã hội từ 05 đến 07 đề án liên quan đến chủ trương, chính sách của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về khoa học và công nghệ, chính sách thu hút nhân tài, bảo vệ môi trường; tăng cường mở rộng hợp tác trong nước và quốc tế, góp phần đưa khoa học và công nghệ trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội.
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương những đóng góp của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật trong phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Thời gian tới, đồng chí yêu cầu Hội cần đẩy mạnh hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng để đội ngũ tri thức ý thức được vai trò, vị trí, trách nhiệm của của mình, công hiến nhiều hơn nữa cho sự nghiệp phát triển của quê hương, đất nước. Đối với tổ chức Hội phải tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động; phát huy vai trò giám sát, phản biện, giám định xã hội; tổ chức nhiều hoạt động nghiên cứu, sáng tạo, chuyển giao khoa học kỹ thuật, đưa khoa học kỹ thuật ứng dụng vào thực tiễn đời sống…

Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân vì đã có nhiều thành tích xuất sắc đóng góp cho sự phát triển khoa học và kỹ thuật

Dịp này, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã tặng thưởng Bằng khen cho 03 tập thể và 03 cá nhân; Kỷ niệm chương vì sự nghiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật cho 24 cá nhân; Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 03 tập thể và 02 cá nhân vì đã có nhiều thành tích xuất sắc đóng góp cho sự phát triển khoa học và kỹ thuật.

                                                               Theo: quangbinh.gov.vn

[Trở về]