Hội thảo khoa học
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
Danh bạ Hộp thư điện tử công vụ sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Bình 

ĐỊA CHỈ THƯ ĐIỆN TỬ CÔNG VỤ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG BÌNH

Địa chỉ hộp thư chung: skhcn@quangbinh.gov.vn

Địa chỉ hộp thư tiếp dân: tiepdan.skhcn@quangbinh.gov.vn

STT

Họ và tên

Chức vụ

Hộp thư đã cấp

I. Lãnh đạo Sở

1

Nguyễn Đức Lý

Giám đốc

lynd.skhcn@quangbinh.gov.vn

2

Lê Văn Thái

Phó Giám đốc

thailv.skhcn@quangbinh.gov.vn

3

Phan Thanh Nghiệm

Phó Giám đốc

nghiempt.skhcn@quangbinh.gov.vn

4

Nguyễn Chí Thắng

Phó giám đốc

thangnc.skhcn@quangbinh.gov.vn

II. Văn phòng sở

1

Phạm Thanh Nam

Chánh Văn phòng

nampt.skhcn@quangbinh.gov.vn

2

Trần Mai Giang

Cán bộ

giangtm.skhcn@quangbinh.gov.vn

3

Hà Thị Khánh Ly

Văn thư

lyhth.skhcn@quangbinh.gov.vn

III. Phòng Kế hoạch - Tài chính

1

Phan Mạnh Hiền

Trưởng phòng

hienpm.skhcn@quangbinh.gov.vn

2

Nguyễn Thị Tú

Kế toán

tunt.skhcn@quangbinh.gov.vn

3

Nguyễn Phương Thảo

Kế toán

thaonp.skhcn@quangbinh.gov.vn

4

Đặng Thị Sỹ Khánh Nguyệt

Thủ quỹ

nguyetdtsk.skhcn@quangbinh.gov.vn

IV. Phòng quản lý Khoa học

1

Nguyễn Diên An

Trưởng phòng

annd.skhcn@quangbinh.gov.vn

2

Võ Khắc Sơn

Phó trưởng phòng

sonvk.skhcn@quangbinh.gov.vn

3

Đào Thị Hồng Lý

Phó trưởng phòng

lydth.skhcn@quangbinh.gov.vn

4

Hoàng Thị Hương Giang

Chuyên viên

gianghth.skhcn@quangbinh.gov.vn

5

Lê Thị Thúy Hằng

Chuyên viên

hanglt.skhcn@quangbinh.gov.vn

V. Phòng quản lý Công nghệ

1

Nguyễn Hữu Đồng

Trưởng phòng

dongnh.skhcn@quangbinh.gov.vn

2

Phùng Thị Hoa

Chuyên viên

hoapt.skhcn@quangbinh.gov.vn

3

Lê Thị Thanh Tâm

Chuyên viên

tamltt.skhcn@quangbinh.gov.vn

VI. Phòng quản lý khoa học và công nghệ cơ sở

1

Lê Văn Lập

Trưởng phòng

laplv.skhcn@quangbinh.gov.vn

2

Trần Thanh Hải

Phó trưởng phòng

haitt.skhcn@quangbinh.gov.vn

3

Trần Thị Thu Hiền

Chuyên viên

hienttt.skhcn@quangbinh.gov.vn

4

Phạm Thị Hải Thanh

Viên chức

thanhpth.skhcn@quangbinh.gov.vn

VII. Thanh tra sở

1

Nguyễn Đình Hợp

Chánh Thanh tra

hopnd.skhcn@quangbinh.gov.vn

2

Phan Thị Hiền

 Phó Chánh Thanh tra

hienpt.skhcn@quangbinh.gov.vn

3

Nguyễn Thị Bích Lan

Cán bộ Thanh tra

lanntb.skhcn@quangbinh.gov.vn

 

VIII. Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng

chicuctdc.skhcn@quangbinh.gov.vn

Lãnh đạo đơn vị

1

Trần Quốc Việt

Chi cục trưởng

viettq.skhcn@quangbinh.gov.vn

2

Nguyễn Quốc Trịnh

Phó Chi cục trưởng

trinhnq.skhcn@quangbinh.gov.vn

3

Nguyễn Xuân Song

Phó Chi cục trưởng

songnx.skhcn@quangbinh.gov.vn

Phòng Hành Chính Tổng hợp

1

Trần Thị Lệ Thuỷ

Trưởng Phòng

thuyttl.skhcn@quangbinh.gov.vn

2

Nguyễn Thị Loan

Chuyên viên

loannt.skhcn@quangbinh.gov.vn

3

Hồ Thị Nhi

Văn thư

nhiht.skhcn@quangbinh.gov.vn

Phòng Quản lý Đo lường

1

Nguyễn Văn Thiệu

Trưởng Phòng

thieunv.skhcn@quangbinh.gov.vn

2

Đỗ Nam Thắng

Chuyên viên

thangdn.skhcn@quangbinh.gov.vn

3

Trần Văn Cường

Chuyên viên

cuongtv.skhcn@quangbinh.gov.vn

4

Hoàng Thanh Nam

Cán Bộ

namht.skhcn@quangbinh.gov.vn

Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng

1

Trần Thành Long

Trưởng Phòng

longtt. skhcn@quangbinh.gov.vn

2

Trương Tấn Hùng

Chuyên viên

hungtt.skhcn@quangbinh.gov.vn

3

Hoàng Thị Châu

Viên chức

chauht.skhcn@quangbinh.gov.vn

4

Lê Thị Kiều Oanh

Viên chức

oanhltk.skhcn@quangbinh.gov.vn

 

IX. Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN

Lãnh đạo đơn vị

1

Nguyễn Chí Thắng

Giám đốc

thangnc.skhcn@quangbinh.gov.vn

2

Nguyễn Duy Tân

Phó Giám đốc

tannd.skhcn@quangbinh.gov.vn

3

Nguyễn Đăng Tuấn

Phó Giám đốc

tuannd.skhcn@quangbinh.gov.vn

Phòng Hành chính – Tổng hợp

1

Phạm Thúy An

Trưởng Phòng

anpt.skhcn@quangbinh.gov.vn

2

Phan Thị Chuyển

Phó Trưởng Phòng

chuyenpt.skhcn@quangbinh.gov.vn

3

Dương Thị Huyền Trang

Cán bộ

trangdth.skhcn@quangbinh.gov.vn

4

Nguyễn Thị Tuấn Hằng

Cán bộ

hangntt.skhcn@quangbinh.gov.vn

Phòng Thông tin và Truyền Thông KH&CN

1

Lưu Văn Lộc

Phó Trưởng Phòng

loclv.skhcn@quangbinh.gov.vn

2

Tạ Trung Nghĩa

Phó Trưởng Phòng

nghiatt.skhcn@quangbinh.gov.vn

3

Trần Thị Hồng Duyên

Cán bộ

duyentth.skhcn@quangbinh.gov.vn

4

Trần Ngọc Hải

Cán bộ

haitn.skhcn@quangbinh.gov.vn

Phòng Thống kê và Tư liệu KH&CN

1

Nguyễn Tiến Thành

Trưởng phòng

thanhnt.skhcn@quangbinh.gov.vn

2

Đinh Phú Lộc

Phó Trưởng phòng

locdp.skhcn@quangbinh.gov.vn

3

Hà Văn Chung

Cán bộ

chunghv.skhcn@quangbinh.gov.vn

4

Trần Thị Lan

Cán bộ

lantt.skhcn@quangbinh.gov.vn

X. Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN

Lãnh đạo đơn vị

1

Trần Ngọc Tuấn

Giám đốc

tuantn.skhcn@quangbinh.gov.vn

2

Trần Ngọc Dũng

Phó Giám đốc

dungtn.skhcn@quangbinh.gov.vn

Phòng Hành chính – Tổng hợp

1

Trần Hoàn

Trưởng phòng

hoant.skhcn@quangbinh.gov.vn

2

Nguyễn Thị Thu Hà

Cán bộ

hantt.skhcn@quangbinh.gov.vn

3

Trần Ngọc Hữu

Cán bộ

huutn.skhcn@quangbinh.gov.vn

Phòng Công nghệ sinh học

1

Đặng Thị Lệ Hà

Phó trưởng phòng

hadtl.skhcn@quangbinh.gov.vn

2

Đặng Anh Bằng

Phó trưởng phòng

bangda.skhcn@quangbinh.gov.vn

3

Võ Nguyên Hà

Cán bộ

havn.skhcn@quangbinh.gov.vn

4

Ngô Thị Kim Liên

Cán bộ

lienntk.skhcn@quangbinh.gov.vn

5

Nguyễn Thị Vân Nhu

Cán bộ

nhuntv.skhcn@quangbinh.gov.vn

6

Cao Trung Thành

Cán bộ

thanhct.skhcn@quangbinh.gov.vn

7

Phạm Thị Thanh Trà

Cán bộ

traptt.skhcn@quangbinh.gov.vn

Phòng Tư vấn và chuyển giao KH&CN

1

Nguyễn Thị Ngọc Bích

Phó trưởng phòng

bichntn.skhcn@quangbinh.gov.vn

2

Nguyễn Vũ Diệu Linh

Cán bộ

linhnvd.skhcn@quangbinh.gov.vn

3

Hoàng Minh Hưng

Cán bộ

hunghm.skhcn@quangbinh.gov.vn

4

Trần Thị Hồng Dung

Cán bộ

dungtth.skhcn@quangbinh.gov.vn

Trạm sản xuất thử nghiệm Ngư Thủy Bắc

1

Nguyễn Đại Dũng

Trạm trưởng

dungnd.skhcn@quangbinh.gov.vn

2

Lê Đức Ninh

Cán bộ

ninhld.skhcn@quangbinh.gov.vn

 

XI. Trung tâm Kỹ thuật đo lường thử nghiệm

 

Lãnh đạo

1

Nguyễn Thị Ái Trinh

Giám đốc

trinhnta.skhcn@quangbinh.gov.vn

2

Lưu Minh Tuấn

Phó Giám đốc

tuanlm.skhcn@quangbinh.gov.vn

 

Phòng Hành chính – Tổng hợp

1

Phan Thanh Giàn

Trưởng phòng

gianpt.skhcn@quangbinh.gov.vn

2

Nguyễn Ngọc Tân

Viên chức HC

tannn.skhcn@quangbinh.gov.vn

3

Trần Thị Kim Dung

Cán bộ

dungttk.skhcn@quangbinh.gov.vn

4

Hồ Thị Bích Thủy

Thủ quỹ

thuyhtb.skhcn@quangbinh.gov.vn

 

Phòng Kiểm định Hiệu chuẩn Đo lường

1

Phan Văn Quân

Trưởng phòng

quanpv.skhcn@quangbinh.gov.vn

2

Phan Thanh Hà

Phó  trưởng phòng

hapt.skhcn@quangbinh.gov.vn

3

Đặng Ngọc Lâm

Kiểm định viên

lamdn.skhcn@quangbinh.gov.vn

4

Lê Quang Chính

Kiểm định viên

chinhlq.skhcn@quangbinh.gov.vn

5

Võ Thị Hồng Anh

Kiểm định viên

anhvth.skhcn@quangbinh.gov.vn

6

Nguyễn Thị Cẩm Hiền

Kiểm định viên

hienntc.skhcn@quangbinh.gov

7

Lê Văn Đông

Kiểm định viên

donglv.skhcn@quangbinh.gov

8

Đặng Lê Nguyên

Kiểm định viên

nguyendl.skhcn@quangbinh.gov.vn

9

Văn Nguyễn Tiến Sỹ

Kiểm định viên

syvnt.skhcn@quangbinh.gov.vn

 

Phòng Hoá sinh – Môi trường

1

Giang Tấn Thông

Trưởng phòng

thonggt.skhcn@quangbinh.gov.vn

2

Hoàng Thị Phương Lan

Phó trưởng phòng

lanhtp.skhcn@quangbinh.gov.vn

3

Hoàng Văn Thuấn

Thử nghiệm viên

thuanhv.skhcn@quangbinh.gov.vn

4

Lê Thị Lệ Thúy

Thử nghiệm viên

thuyltt.skhcn@quangbinh.gov.vn

5

Nguyễn Thành Nam

Thử nghiệm viên

namnt.skhcn@quangbinh.gov.vn

 

Phòng Cơ điện - VLXD

1

Hoàng Công Lý

Phó trưởng phòng

lyhc.skhcn@quangbinh.gov.vn

2

Nguyễn Văn Sự

Thử nghiệm viên

sunv.skhcn@quangbinh.gov.vn

3

Nguyễn Mậu Thiện

Thử nghiệm viên

thiennm.skhcn@quangbinh.gov.vn

4

Trần Đăng Hùng

Thử nghiệm viên

hungtd.skhcn@quangbinh.gov.vn

5

Phạm Văn Kiên

Thử nghiệm viên

kienpv.skhcn@quangbinh.gov.vn

6

Lê Anh Tuấn

Thử nghiệm viên

tuanla.skhcn@quangbinh.gov.vn

7

Hoàng Trung Hiếu

Thử nghiệm viên

hieuht.skhcn@quangbinh.gov.vn

 

   

[Trở về]