Cần đẩy mạnh liên kết giữa nông dân, doanh nghiệp để phát huy lợi thế địa phương 

Sở Khoa học và Công nghệ và Hội Nông dân các tỉnh cần xây dựng kế hoạch cụ thể về nội dung ứng dụng KH&CN trong nông nghiệp, đẩy mạnh liên kết giữa nông dân với doanh nghiệp giúp bà con tham...

Xem tiếp
Lấy doanh nghiệp là trung tâm của đổi mới KH&CN 

“Chính phủ Việt Nam cũng như Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đặc biệt coi trọng việc thúc đẩy, hỗ trợ hoạt động đổi mới công nghệ trong doanh nghiệp, xác định lấy doanh nghiệp là trung...


Xem tiếp
Hỗ trợ thương mại hóa kết quả nghiên cứu 

Từ ngày 25 - 27/9, tại Hà Nội, Trung tâm Đào tạo và Hỗ trợ phát triển thị trường công nghệ thuộc Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN phối hợp với Đại sứ quán Anh tại Việt Nam và...


Xem tiếp
Tìm hướng phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ 

Doanh nghiệp khoa học và công nghệ (KH&CN) là cầu nối đưa nhanh các kết quả nghiên cứu, ứng dụng vào sản xuất, góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Thời gian gần đây, ngày càng ít đơn vị đăng...

Xem tiếp
Doanh nghiệp còn “ngại” lập Quỹ Phát triển KH&CN 

Thành lập Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ (KH&CN) được xem là một chính sách quan trọng thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong doanh nghiệp.


Xem tiếp