Hội thảo khoa học
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
Hội đồng tư vấn giao trực tiếp nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh “Nghiên cứu hiệu quả và tiềm năng phát triển các mô hình du lịch cộng đồng tại vùng đệm Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng” 

Ngày 30/5, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức Hội đồng tư vấn giao trực tiếp nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh: Nghiên cứu hiệu quả và tiềm năng phát triển các mô hình du lịch cộng đồng tại vùng đệm Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng”. Nhiệm vụ do Sở Du lịch Quảng Bình chủ trì thực hiện, chủ nhiệm nhiệm vụ là Ths. Đặng Trung Kiên.

Mục tiêu của nhiệm vụ là: Trên cơ sở đánh giá hiệu quả (kinh tế - xã hội) và phân tích tiềm năng phát triển của các mô hình du lịch cộng đồng, nhiệm vụ đề xuất giải pháp nhằm phát triển biền vững các mô hình du lịch cộng đồng tại vùng đệm Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.

Với các mục tiêu đặt ra đó, nhiệm vụ sẽ đi vào các mục tiêu cụ thể: Hệ thống hóa những vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến phát triển du lịch cộng đồng; Đánh giá hiệu quả kinh tế và xã hội của các mô hình du lịch cộng đồng tại vùng đệm Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng; Đánh giá tiềm năng phát triển các mô hình du lịch cộng đồng thuộc vùng đệm Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng; Đề xuất giải pháp nhằm phát triển bền vững các mô hình du lịch cộng đồng tại vùng đệm Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.

Sau khi Ban chủ nhiệm báo cáo thuyết minh nhiệm vụ, Hội đồng đã thảo luận, góp ý và đồng ý thông qua cho phép thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, Hội đồng cũng yêu cầu Ban chủ nhiệm chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện thuyết minh nhiệm vụ. 

Nguồn: Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN

[Trở về]