Hội thảo khoa học
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng Khối thi đua các ngành Tổng hợp năm 2017. 

            Ngày 31/1 tại Sở Khoa học và Công nghệ, Khối thi đua các ngành tổng hợp tỉnh Quảng Bình gồm các đơn vị: Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh BQH, Văn phòng HĐND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Ngoại vụ, Ban Dân tộc và Cục Thống kê, tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng Khối thi đua các ngành Tổng hợp năm 2017.

Năm 2017, được sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởng nên phong trào thi đua của Khối thi đua các ngành Tổng hợp có sự đổi mới về nội dung và hình thức. Chất lượng, hiệu quả trên các mặt công tác đã có những tiến bộ, chuyển biến tích cực. Phong trào đoàn thể, quần chúng được tổ chức với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tích cực tham gia. Trong năm qua, các cơ quan, đơn vị trong Khối tiếp tục duy trì phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, tham gia đầy đủ các hoạt động hiến máu nhân đạo, đền ơn đáp nghĩa, tích cực đóng góp quỹ nhân đạo, từ thiện do cấp có thẩm quyền phát động thể hiện tinh thần nhân văn, tương thân tương ái; tổ chức nhiều hoạt động tri ân, thăm hỏi các gia đình chính cách nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sỹ,  ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12. Các cơ quan, đơn vị đã quan tâm chỉ đạo và thực hiện tốt công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, đào tạo bồi dưỡng, cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người lao động.

Toàn cảnh Hội nghị

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Khối trong năm 2018, nội dung phong trào thi đua cần tiếp tục giáo dục chính trị tư tưởng; quán triệt sâu rộng các văn bản hướng dẫn, quy định về công tác thi đua khen thưởng của Trung ương, của tỉnh đến từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; tăng cường mối quan hệ đoàn kết, thống nhất trong nội bộ Khối thi đua; phối hợp, hỗ trợ cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ chung. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến về phong trào thi đua khen thưởng; nhiệm vụ công tác trên các lĩnh vực của các đơn vị.

Tại hội nghị, các đơn vị trong Khối thống nhất bầu chọn Sở Kế hoạch và Đầu tư là Trưởng Khối thi đua, Ban Dân tộc là Phó Trưởng Khối thi đua các ngành tổng hợp năm 2018.

Nguồn: Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN

[Trở về]