Hội thảo khoa học
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
Hội thảo nhiệm vụ khoa học và công nghệ: “Nghiên cứu, biên soạn từ điển địa danh tỉnh Quảng Bình” 
Ngày 31/7/2020, Tại Trường Đại học Quảng Bình đã tổ chức hội thảo nhiệm vụ KH&CN: “Nghiên cứu, biên soạn từ điển địa danh tỉnh Quảng Bình”. Dự hội thảo có đại diện ban giám hiệu nhà trường, các các phòng liên quan của trường, nhà nghiên cứu trong tỉnh và lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ tham dự.

 

 
      Địa danh ở tỉnh Quảng Bình vô cùng phong phú, không ai và cũng không bằng cách gì có thể đo đếm đích xác là có bao nhiêu. Địa danh lại có thể có gốc Tiếng Việt phổ thông, tiếng các dân tộc thiểu số, tiếng địa phương. Địa danh có thể tồn tại chỉ bằng tiếng nói, có thể được ghi vào chữ viết, bằng chữ Hán, chữ Nôm, chữ Quốc ngữ, với nhiều cách viết khác nhau cho cùng một hiện tượng. Về lịch đại, địa danh có thể xuất hiện và tồn tại lâu dài, nhưng cũng có nhiều trường hợp địa danh có sự biến đổi, biến mất, hoặc thay đổi hình dạng vào một địa danh khác, theo biến động của hành chính, chính trị qua các thời kỳ… Nhiệm vụ được thực hiện từ tháng 6 năm 2018 đến đến nay với đối tượng nghiên cứu là các địa danh trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 
    Hội thảo đã nghe chủ nhiệm nhiệm vụ báo cáo nội dung các chuyên đề đã thực hiện. Bối cảnh lịch sử: Đặc điểm địa lý, tình hình kinh tế, văn hóa và xã hội của tỉnh Quảng Bình hiện nay; Nghiên cứu lý thuyết về địa danh, cấu tạo và phương thức định danh các địa danh tỉnh Quảng Bình; Xây dựng mẫu cấu trúc và phương pháp biên soạn từ điển địa danh địa phương; Nghiên cứu đặc điểm về ý nghĩa của các yếu tố cấu thành địa danh ở tỉnh Quảng Bình; Nghiên cứu đặc trưng ngôn ngữ văn hóa thể hiện trong địa danh ở địa danh tỉnh Quảng Bình…
    Thảo luận tại hội thảo, các đại biểu đánh giá rất cao phương pháp tiếp cận, nội dung và những kết quả đạt được của nhiệm vụ: “Nghiên cứu, biên soạn từ điển địa danh tỉnh Quảng Bình”. Thay mặt cơ quan chủ trì nhiệm vụ, chủ nhiệm nhiệm vụ tiếp thu một cách nghiêm túc tất cả các ý kiến tại Hội thảo cũng như những ý kiến đóng góp tâm huyết của các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu. Từ đó chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện nhiệm vụ./. 

 

 
[Trở về]