Trao giải Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Bình lần thứ IX năm 2021 
 Chiều 25-11-2021, Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Bình đã tổ chức lễ trao giải Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ IX năm 2021. Dự lễ có đồng chí Hồ An Phong, Tỉnh...
Xem tiếp
Trao giải Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Bình lần thứ IX năm 2021 
 Chiều 25-11-2021, Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Bình đã tổ chức lễ trao giải Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ IX năm 2021. Dự lễ có đồng chí Hồ An Phong, Tỉnh...
Xem tiếp
Dự thảo Quyết định Công nhận kết quả Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Bình lần thứ IX (Năm 2021) 
Xem tiếp
Thông qua kết quả Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ IX 
         Chiều 14-10, Ban Tổ chức (BTC) Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ IX năm 2021 tổ chức buổi họp thông qua kết quả đánh giá các giải pháp...
Xem tiếp
Danh sách Các giải pháp dự thi Hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật tỉnh Quảng Bình lần thứ IX (năm 2021) 
Xem tiếp