Hội thảo nhiệm vụ khoa học và công nghệ: “Điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng về quản lý, sử dụng các loại thiết bị, vật... 

Xem tiếp
Kiểm tra tiến độ thực hiện nhiệm vụ KH&CN liên kết: “Mô hình nhân giống và trồng cây hương bài dưới tán rừng tại tỉnh Quảng Bình” 

Xem tiếp
Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ sản xuất nhân tạo giống cá dứa 

 Việt Nam cũng như trên thế giới chưa có công trình nghiên cứu đầy đủ về đặc điểm sinh học sinh sản và chưa có được công nghệ sản xuất giống cá dứa (Pangasius sp). Cá dứa sống được trong môi...

Xem tiếp
Xét duyệt nội dung nhiệm vụ sự nghiệp KH&CN: “Khảo sát, phân tích chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm trên sản phẩm rau, củ,... 
 
 
Xem tiếp
Kiểm tra tiến độ thực hiện nhiệm vụ KH&CN liên kết: “Trồng thử nghiệm giống cam Vũ Quang trên vùng gò đồi huyện Lệ Thủy” 

Vừa qua, Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Bình đã tổ chức kiểm tra tiến độ thực hiện nhiệm vụ KH&CN liên kết: “Trồng thử nghiệm giống cam Vũ Quang trên vùng gò đồi huyện Lệ Thủy” tại...

Xem tiếp