Kiểm tra tiến độ thực hiện nhiệm vụ KH&CN liên kết: “Trồng thử nghiệm giống táo 05 trên vùng đất cát đã qua cải tạo” 

Ngày 29/6/2018, Sở KH&CN Quảng Bình đã tổ chức kiểm tra tiến độ thực hiện nhiệm vụ KH&CN liên kết: “Trồng thử nghiệm giống táo 05 trên vùng đất cát đã qua cải tạo”. Nhiệm vụ do...

Xem tiếp
Xét duyệt nội dung nhiệm vụ KH&CN liên kết: “Trồng thử nghiệm dừa Xiêm lấy nước tại vùng cát ven biển tỉnh Quảng Bình” 

Xem tiếp
Kiểm tra nhiệm vụ sự nghiệp KH&CN: "Phân lập và sản xuất giống nấm rơm trên cơ chất rơm rạ” 

Xem tiếp
Xét duyệt nội dung nhiệm vụ KH&CN liên kết: “Nuôi cá thát lát trong ao đất” 

Xem tiếp
Xét duyệt nội dung nhiệm vụ KH&CN liên kết: “Trồng và chế biến tinh bột nghệ tại xã Mai Thủy, huyện Lệ Thủy” 

Ngày 3/5/2018, Hội đồng Khoa học đã tiến hành xét duyệt nội dung nhiệm vụ KH&CN liên kết “Trồng và chế biến tinh bột nghệ tại xã Mai Thủy, huyện Lệ Thủy”.

Xem tiếp