Kiểm tra nhiệm vụ sự nghiệp KH&CN: "Phân lập và sản xuất giống nấm rơm trên cơ chất rơm rạ” 

Xem tiếp
Xét duyệt nội dung nhiệm vụ KH&CN liên kết: “Nuôi cá thát lát trong ao đất” 

Xem tiếp
Xét duyệt nội dung nhiệm vụ KH&CN liên kết: “Trồng và chế biến tinh bột nghệ tại xã Mai Thủy, huyện Lệ Thủy” 

Ngày 3/5/2018, Hội đồng Khoa học đã tiến hành xét duyệt nội dung nhiệm vụ KH&CN liên kết “Trồng và chế biến tinh bột nghệ tại xã Mai Thủy, huyện Lệ Thủy”.

Xem tiếp
Xét duyệt nội dung nhiệm vụ KH&CN liên kết: “Trồng dứa thương phẩm” 

Xem tiếp
Xét duyệt nội dung nhiệm vụ KH&CN liên kết: “Trồng thử nghiệm giống cam chanh Vũ Quang trên vùng gò đồi huyện Lệ Thủy” 

Ngày 23/4/2018, Hội đồng Khoa học đã tiến hành xét duyệt nội dung nhiệm vụ KH&CN liên kết “Trồng thử nghiệm giống cam chanh Vũ Quang trên vùng gò đồi huyện Lệ Thủy”.

Xem tiếp