Hội thảo khoa học Dự án sản xuất thử nghiệm: “Sản xuất thức ăn chăn nuôi từ phụ phẩm của quá trình chế biến tinh bột sắn”. 
     Ngày 01/11/2018, Tại xã Vĩnh Ninh huyện Quảng Ninh, Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Long Giang Thịnh phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Sở Khoa học và Công...
Xem tiếp
Nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN liên kết: “Nuôi chim Trĩ thương phẩm” 
       Ngày 27/9/2018, Hội đồng Khoa học nghiệm thu nhiệm vụ sự nghiệp KH&CN cấp tỉnh tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN liên kết: “Nuôi chim Trĩ thương...
Xem tiếp
Kiểm tra tiến độ thực hiện nhiệm vụ KH&CN liên kết: “Trồng thử nghiệm giống táo 05 trên vùng đất cát đã qua cải tạo” 

Ngày 29/6/2018, Sở KH&CN Quảng Bình đã tổ chức kiểm tra tiến độ thực hiện nhiệm vụ KH&CN liên kết: “Trồng thử nghiệm giống táo 05 trên vùng đất cát đã qua cải tạo”. Nhiệm vụ do...

Xem tiếp
Xét duyệt nội dung nhiệm vụ KH&CN liên kết: “Trồng thử nghiệm dừa Xiêm lấy nước tại vùng cát ven biển tỉnh Quảng Bình” 

Xem tiếp
Kiểm tra nhiệm vụ sự nghiệp KH&CN: "Phân lập và sản xuất giống nấm rơm trên cơ chất rơm rạ” 

Xem tiếp