Bản in     Gởi bài viết  
Kiểm tra nhiệm vụ sự nghiệp KH&CN: "Phân lập và sản xuất giống nấm rơm trên cơ chất rơm rạ” 

Ngày 31/5, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ sự nghiệp KH&CN: “Phân lập và sản xuất giống nấm rơm trên cơ chất rơm rạ”. Nhiệm vụ do Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN Quảng Bình chủ trì thực hiện.

Mục tiêu nghiên cứu của nhiệm vụ là xây dựng nhiệm vụ sản xuất giống nấm rơm trên cơ chất rơm rạ, từ đó làm phong phú thêm nguồn giống nấm rơm, góp phần đẩy mạnh nghề trồng nấm rơm trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Đối tượng nghiên cứu là giống nấm rơm VQB  nguồn giống được phân lập từ nấm rơm tại Quảng Bình và giống VTQ do Trung tâm Công nghệ Sinh học Thực vật - Viện Di truyền nông nghiệp Hà Nội sản xuất để làm đối chứng.

Qua kiểm tra, đơn vị chủ trì và chủ nhiệm đã thực hiện nhiệm vụ theo thuyết minh đề cương được phê duyệt và hợp đồng đã ký kết, với kết quả cụ thể: Đã mua sắm hóa chất, dụng cụ, máy móc và các nguyên liệu chính như máy băm rơm, bông hạt, rơm rạ; Tiến hành phân lập và tuyển chọn được 02 chủng nấm rơm VQB1 và VQB3 đưa vào sản xuất thử nghiệm; Đã tiến hành sản xuất thử nghiệm nấm rơm trên 300kg cơ chất bông hạt, sử dụng giống VQB1 và đối chứng với giống VTQ. Tại thời điểm kiểm tra, tổng lượng nấm rơm thu được là 42,2kg, trong đó giống VQB1 thu được 22,2kg, giống VTQ thu được 20kg. Dự kiến tổng lượng nấm rơm thu được khoảng 50kg.

Từ kết quả kiểm tra, đoàn kiểm tra của Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị cơ quan chủ trì và chủ nhiệm tiếp tục tiến hành sản xuất giống nấm rơm trên cơ chất rơm rạ từ nguồn giống đã phân lập. Đồng thời tiến hành sản xuất thử nghiệm nấm rơm sử dụng giống nấm rơm đã phân lập tại Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN cũng như các đơn vị trồng nấm rơm khác để so sánh, đánh giá năng suất nấm đạt được khi sử dụng giống nấm mới phân lập. Trên cơ sở đó xây dựng quy trình sản xuất giống nấm rơm trên cơ chất rơm rạ phục vụ phát triển trồng nấm rơm trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Nguồn: Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN 

[Trở về]