Bản in     Gởi bài viết  
LIÊN HỆ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
 Để thuận tiện hơn cho quý khách trong việc liên hệ. Xin quý khách liên hệ theo địa chỉ sau:
Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Bình
Địa chỉ: 17A Quang Trung - TP. Đồng Hới - Quảng Bình
Điện thoại: 052.38
Fax: 052.3
Email: skhcn@quangbinh.gov.vn
Website:  http://www.skhcn.quangbinh.gov.vn
[Trở về]