Hội thảo khoa học
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
Nghiệm thu cơ sở dự án nghiên cứu KH&CN: “Ứng dụng công nghệ sản xuất nước mắm bằng năng lượng mặt trời theo chu trình kín đảm bảo an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường” 
         Ngày 26/9/2018, Hội đồng KH&CN Quảng Bình đã tổ chức nghiệm thu cơ sở dự án: “Ứng dụng công nghệ sản xuất nước mắm bằng năng lượng mặt trời theo chu trình kín đảm bảo an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường”. Dự án do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Quảng Bình chủ trì thực hiện.

 

         Dự án được triển khai thực hiện từ tháng 6/2016 với mục tiêu là áp dụng công nghệ năng lượng mặt trời đã nghiên cứu, hoàn thiện quy trình chế biến nước mắm bằng hệ thống cấp nhiệt từ năng lượng mặt trời tối ưu nhất; Khẳng định hiệu quả của việc áp dụng công nghệ trong sản xuất: Tính ổn định và độ bền của thiết bị; thời gian chế biến nước mắm được rút ngắn; lượng nước mắm, chất lượng nước mắm; giảm chi phí nhân công; giảm thiểu ảnh hưởng môi trường…;

      Trong quá trình thực hiện, dự án đã tổ chức 2 lớp tập huấn đào tạo nghề với 60 người dân tham gia. Xây dựng 4 mô hình trình diễn về ứng dụng công nghệ sản xuất nước mắm bằng năng lượng mặt trời theo chu trình kín đảm bảo an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường. Các mô hình đã xây dựng nhà xưởng, đầu tư thiết bị và tổ chức sản xuất được 2 vụ theo đúng quy trình kỹ thuật. Vụ 1 sản xuất chế biến 9,7 tấn cá sản lượng thu được 6.310 lít nước mắm hạng 1, 2.425 lít nước mắm hạng 2. Vụ 2 sản xuất chế biến 9,7 tấn cá, sản lượng ước tính thu được 6.305 lít nước mắm hạng 1, 2.415 lít nước mắm hạng 2. Sản phẩm đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5103: 2003.

      Sự thành công của mô hình đã góp phần nâng cao thu nhập, giải quyết việc làm và an sinh xã hội cho người dân vùng ven biển. Đồng thời góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường cho các làng nghề chế biến nước mắm, nâng cao nhận thức và kiến thức kỹ thuật, hướng tới thích ứng với biến đổi khí hậu.

      Tại hội nghị nghiệm thu, Hội đồng kết luận nhiệm vụ đủ điều kiện để tiến hành nghiệm thu cấp Tỉnh sau khi Chủ nhiệm dự án cùng nhóm thực hiện chỉnh sửa một số ý kiến liên quan đến nội dung trình bày trong báo cáo tổng kết.

 

[Trở về]