Hội thảo khoa học
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
Nghiệm thu nhiệm vụ: “Nghiên cứu, đề xuất giải pháp phát triển đảng viên ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào có đạo, các địa bàn vùng sâu, vùng xa có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn và trong doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Bình”. 
       Ngày 30/10/2018, tại Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng Khoa học nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ: “Nghiên cứu, đề xuất giải pháp phát triển đảng viên ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào có đạo, các địa bàn vùng sâu, vùng xa có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn và trong doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Bình”
 

         Trong những năm qua, việc xây dựng kế hoạch, kết nạp đảng viên trong Đảng bộ tỉnh nói chung và ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào có đạo, trong doanh nghiệp tư nhân, các thôn, bản chưa có tổ chức đảng, chưa có đảng viên nói riêng đã được các tổ chức đảng chú trọng. Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phát triển đảng vẫn còn hạn chế, khó khăn. Một số tổ chức đảng chưa quan tâm đúng mức trong công tác tạo nguồn, bồi dưỡng quần chúng ưu tú để giới thiệu, kết nạp vào Đảng, nhiều năm liền không kết nạp được đảng viên. Từ thực tế đó Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã triển khai nghiên cứu nhiệm vụ khoa học: “Nghiên cứu, đề xuất giải pháp phát triển đảng viên ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào có đạo, các địa bàn vùng sâu, vùng xa có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn và trong doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Bình”. Nhiệm vụ được tổ chức triển khai thực hiện từ 07/2017 đến tháng 10/2018.

         Tại buổi nghiệm thu, chủ nhiệm nhiệm vụ đã trình bày rõ về quá trình nghiên cứu và các nội dung được hoàn thành như: Cơ sở lý luận về công tác phát triển đảng viên; Thực trạng phát triển đảng viên ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào theo đạo, các địa bàn vùng sâu, vùng xa có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và trong doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Bình; Những giải pháp cơ bản để phát triển đảng viên ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào theo đạo, các địa bàn vùng sâu, vùng xa có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và trong doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

         Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã có nhiều ý kiến đóng góp, bổ sung nhằm hoàn thiện hơn nữa kết quả nghiên cứu của nhiệm vụ. Kết quả nghiên cứu nhiệm vụ sẽ làm tài liệu tham khảo cho các cấp ủy đảng, các cơ sở đào tạo trong hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo thực tiễn và trong công tác nghiên cứu, đào tạo, bồi dưỡng và phát triển đảng viên.

                                                                                       Nguồn: Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN

[Trở về]