Hội thảo khoa học
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
Nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN: “Đánh giá thực trạng và nghiên cứu phương án bảo tồn tôn tạo di tích lịch sử cách mạng phục vụ phát triển du lịch ở Quảng Bình” 

           Ngày 6/6/2019,  Hội đồng Khoa học nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN: “Đánh giá thực trạng và nghiên cứu phương án bảo tồn tôn tạo di tích lịch sử cách mạng phục vụ phát triển du lịch ở Quảng Bình”, dHội Di sản Văn hóa Việt Nam tỉnh Quảng Bình chủ trì thực hiện.

             Quảng Bình có hệ thống di tích lịch sử văn hóa nói chung, di tích lịch sử cách mạng nói riêng vô cùng phong phú và đa dạng. Đây là nguồn tài nguyên độc đáo, đặc thù để phát triển du lịch bên vững. Mục tiêu của đề tài nhằm nghiên cứu đánh giá thực trạng hệ thống di tích lịch sử cách mạng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, từ đó làm cơ sở cho việc đề xuất các phương án, giải pháp về bảo tồn tôn tạo, khai thác và phát huy giá trị hệ thống di tích này phục vụ phát triển du lịch Quảng Bình thành ngành kinh tế mũi nhọn.

           Kết quả nghiên cứu của nhiệm vụ KH&CN đã làm rõ nội dung các khái niệm về di tích – văn hóa, di tích lịch sử cách mạng, du lịch văn hóa; tiến hành điều tra, khảo sát nghiên cứu trên thực địa hệ thống di tích lịch sử cách mạng toàn bộ các huyện, thị, thành phố của tỉnh; Đánh giá thực trạng công tác bảo tồn tôn tạo di tích lịch sử cách mạng từ đó đề xuất các phương án, nêu một số giải pháp cần thiết để thực hiện các phương án bảo tồn tôn tạo loại hình di tích đặc biệt này, góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch.

           Kết quả của nhiệm vụ giúp Sởn hóa Thể thao, Sở Du lịch và chính quyền các cấp từ xã phường, huyện, thị xã, thị trấn, thành phố làm cơ sở cho việc phối hợp, chung tay gìn giữ, bảo tồn tôn tạo di tích, quản lí di tích một cách hiệu quả, đáp ứng nhu cầu giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng tại địa phương và đặc biệt là tuân thủ các nguyên tắc của công tác tu bổ tôn tạo di tích phục vụ phát triển du lịch bền vững ở Quảng Bình.

          Tại hội nghị, các thành viên Hội đồng Khoa học, các ban ngành liên quan đã tham gia đóng góp ý nhiều ý kiến để giúp nhiệm vụ hoàn thiện, sớm chuyển giao và ứng dụng và thực tiễn.

Nguồn: Trung tâm Ứng dụng và Thống kê KH&CN

[Trở về]