Hội thảo khoa học
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
Nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN: “Điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng về quản lý, sử dụng các loại thiết bị, vật tư theo quy định về an toàn sức khỏe và đề xuất các giải pháp đảm bảo an toàn cho người lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Bình” 
     Ngày 4/10/2019, tại Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng Khoa học nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ: “Điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng về quản lý, sử dụng các loại thiết bị, vật tư theo quy định về an toàn sức khỏe và đề xuất các giải pháp đảm bảo an toàn cho người lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Bình” do Trung tâm Kỹ thuật Đo lường Thử nghiệm chủ trì thực hiện. 
 

     Theo số liệu của báo cáo thống kê cho đến năm 2017, toàn tỉnh Quảng Bình có 5.050 cơ sở sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, còn một số lượng lớn các hộ kinh doanh, tổ chức, cá nhân sử dụng thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ). Rất nhiều thiết bị cũ, công nghệ lạc hậu, quá hạn không được kiểm định định kỳ đang được sử dụng gây mất an toàn cho người lao động, dân cư và gây ô nhiễm môi trường. Đồng thời, công tác bảo đảm ATVSLĐ tại các cơ sở kinh doanh đa số còn chưa được thực hiện một cách nghiêm túc.

     Xuất phát từ thực trạng trên, việc tổ chức một cuộc điều tra, khảo sát và đánh giá thực trạng các loại máy móc thiết bị, vật tư, ATVSLĐ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình là hết sức cần thiết. Sau 14 tháng triển khai, nhiệm vụ đã hoàn thành các nội dung mà nhiệm vụ đề ra: Thực trạng quản lý, sử dụng thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình: Cụ thể điều tra, khảo sát tại 226 tổ chức/cá nhân có sử dụng các loại thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ và các cơ quan quản lý các thiết bị. Các loại vật tư, thiết bị khảo sát được phân chia theo thẩm quyền quản lý của các bộ, ngành…; Nhiệm vụ cũng đã đưa ra hệ thống các giải pháp tăng cường quản lý việc sử dụng thiệt bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ.   

     Tại buổi nghiệm thu, các đại biểu đã đánh giá cao tính thực tiễn của nhiệm vụ, đóng góp các ý kiến có chuyên môn cao nhằm xây dựng nhiệm vụ hoàn thiện hơn. Kết quả điều tra, khảo sát là cơ sở khoa học thực tiễn cho cơ quan quản lý, quản lý tốt hơn các loại thiết bị vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ nhằm bảo vệ sức khỏe, an toàn cho người lao động và dân cư. Bên cạnh đó, nhiệm vụ đã góp phần tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân, cơ sở sản xuất kinh doanh và người lao động trong việc chấp hành các quy phạm pháp luật về an toàn vệ sinh lao động nhằm đảm bảo quản lý, sử dụng nhóm đối tượng này một cách hiệu quả và an toàn nhất.

 Nguồn: TT Ứng dụng và Thống kê KH&CN

[Trở về]