SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
Nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN: "Nghiên cứu một số phương thức giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Bình" 

Ngày 15/1/2018, Hội đồng Khoa học nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ "Nghiên cứu một số phương thức giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Bình" do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Bình chủ trì thực hiện.

 

Ngày 12/12/2013 Bộ Chính trị ban hành Quyết định số 217 – QĐ/TW và quy chế giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội. Đến nay, sau 3 năm tích cực triển khai thực hiện Quyết định, hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận, các đoàn thể ở tỉnh Quảng Bình đã có những chuyển biến tích cực đáng ghi nhận. Tuy vậy, bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện Quyết định 217 của Bộ chính trị trong thời gian qua vẫn còn những tồn tại, hạn chế, nhất là công tác nghiên cứu, cụ thể hóa triển khai việc thực hiện Quyết định có mặt còn lúng túng; Trên cơ sở đó Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã triển khai nhiệm vụ "Nghiên cứu một số phương thức giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Bình".

Với mục tiêu của nhiệm vụ là Nghiên cứu đề xuất giải pháp để thực hiện tốt chức năng giám sát và phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh, góp phần thực hiện có hiệu quả Quyết định 217 của Bộ Chính trị trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Cụ thể đề xuất giải pháp cho Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh thực hiện tốt công tác giám sát và phản biện xã hội trong thời gian tới; Tham mưu cho Ban thường vụ Tỉnh ủy trong việc chỉ đạo công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận và các đoàn thể; Sản phẩm cuối cùng của nhiệm vụ là tập tài liệu dùng để in sách hướng dẫn nghiệp vụ về công tác giám sát và phản biện xã hội, phát hành nội bộ trong hệ thống cán bộ Mặt trận toàn tỉnh. Làm tài liệu cho các lớp tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác Mặt trận các cấp trong tỉnh. 

Kết quả sau thời gian 16 tháng thực hiện từ (9/2016 đến tháng 1/2018) nhiệm vụ đã hoàn thành các nội dung đề cương đề ra. Cụ thể nhiệm vụ đi vào các nội dung chính sau: Cơ sở lý luận về hoạt động giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Thực trạng công tác giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trong thời gian qua (giai đoạn 2011-2016); Một số phương thức nhằm nâng cao hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Bình.

Tại hội nghị, sau bản báo cáo do chủ nhiệm nhiệm vụ trình bày, các thành viên Hội đồng Khoa học và các thành viên liên quan đã đánh giá, nhận xét và góp ý làm cho nhiệm vụ được hoàn thiện.

Nguồn: Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN

 

[Trở về]
Thông tin nổi bật
TÀI LIỆU KHOA HỌC
Phần mềm dùng chung
DOANH NGHIỆP QUẢNG BÌNH
Kiến thức nông nghiệp
Cao su Quảng Bình