Hội thảo khoa học
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
Nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN:vụ "Lịch sử lực lượng Dân quân tự vệ Quảng Bình giai đoạn 1945-2015" 

Ngày 26/12/2017, Hội đồng Khoa học nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ "Lịch sử lực lượng Dân quân tự vệ Quảng Bình giai đoạn 1945-2015" do Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình chủ trì thực hiện.

Với mục tiêu của nhiệm vụ là để ghi lại những chiến công chói lọi, những đóng góp của lực lượng Dân quân tự vệ tỉnh Quảng Bình. Trải qua 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng Công sản Việt Nam, trực tiếp là sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy – UBND tỉnh, Đảng ủy – Bộ CHQS tỉnh; lực lượng Dân quân tự vệ tỉnh Quảng Bình đã lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc, đóng góp vào thắng lợi vĩ đại của sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Góp phần tổng kết đúc rút bài học, kinh nghiệm về nghệ thuật quân sự, về sự phối hợp hiệp đồng tác chiến giữa lực lượng DQTV và các đơn vị bộ đội địa phương, bộ đội chủ lực.

Sau thời gian 19 tháng thực hiện từ (5/2016 đến tháng 12/2017), kết quả nghiên cứu của nhiệm vụ tập trung vào những nội dung chính sau: Quảng Bình – Mãnh đất, con người và truyền thống lịch sử; Lực lượng dân quân tự vệ Quảng Bình trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 - 1954); Lực lượng dân quân tự vệ Quảng Bình trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954 - 1975); Lực lượng dân quân tự vệ tỉnh Quảng Bình trong thời kỳ thống nhất, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội (1975 - 2015).

Việc thực hiện nhiệm vụ này có ý nghĩa quan trọng trong việc ghi lại những chặng đường vinh quang, những cống hiến, đóng góp to lớn của các đơn vị lực lượng dân quân tự vệ Quảng Bình. Qua đó tổng kết, đút rút bài học, kinh nghiệm về nghệ thuât quân sự, về phối hợp hiệp đồng tác chiến giữa lực lượng DQTV và các đơn vị bộ đội địa phương, bộ độ chủ lực.

Tại hội nghị, các thành viên Hội đồng Khoa học và các thành viên liên quan đã đánh giá, nhận xét và góp ý làm cho nhiệm vụ hoàn thiện. Kết luận hội nghị, chủ trì hội nghị đề nghị chủ nhiệm trong từng chương nêu rõ và nỗi bật hơn nữa vai trò của lực lượng DQTV, bên cạnh đó phải rút ra được các bài học kinh nghiệm trong chiến lược chiến tranh nhân dân. Cũng như bổ sung các hình ảnh minh họa cũng như các số liệu có liên quan, nếu số liệu và hình ảnh đó không thuộc phạm vi bảo mật.

Nguồn: Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN

[Trở về]