Hội thảo khoa học
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
Nghiệm thu nhiệm vụ sự nghiệp KH&CN: “Đánh giá thực trạng nhiễm vi rút viên gan B trong cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh Quảng Bình và đề xuất biện pháp phòng chống” 

         Ngày 24/10/2017, Hội đồng Khoa học nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ: “Đánh giá thực trạng nhiễm vi rút viên gan B trong cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh Quảng Bình và đề xuất biện pháp phòng chống” do Sở Y tế Quảng Bình chủ trì thực hiện.

Nhiễm vi rút viêm gan B (HBV) là một vấn đề sức khỏe mang tính chất toàn cầu và một trong những nguyên nhân gây tử vong phổ biến trên thế giới. Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ước tính năm 2015 trên thế giới có khoảng 275 triệu người mang vi rút HBV mãn tính với khoảng 1,45 triệu người tử vong chủ yếu do xơ gan và ung thư gan nguyên phát liên quan tới HBV. Việt Nam cũng như các nước khu vực Đông Nam Á là quốc gia nằm trong vùng có tỷ lệ nhiễm vi rút viêm gan B cao trên thế giới. Tỷ lệ mang VRVGB trong cộng đồng dân cư là 15-25% dân số Việt Nam tùy theo từng đối tượng. Hàng năm có khoảng 20.000 người mắc viêm gan và tỷ lệ tử vong từ 0,7-0,8%. Hiện nay các số liệu về viêm gan vi rút nói chung và viêm gan vi rút B nói riêng ở các tỉnh miền Trung, trong đó có Quảng Bình chưa có nhiều, trong khi cộng đồng đang có yêu cầu triển khai các biện pháp phòng chống bệnh VGVRB tích cực hơn. Nhằm góp phần làm rõ thực trạng nhiễm vi rút viêm gan B ở cộng đồng dân cư tại Quảng Bình nói riêng, khu vực miền Trung và cả nước nói chung, việc Sở Y tế Quảng Bình nghiên cứu nhiệm vụ: “Đánh giá thực trạng nhiễm vi rút viêm gan B trong cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh Quảng Bình và đề xuất biện pháp phòng chống là rất cấp thiết.

Mục tiêu của nhiệm vụ là xác định tỷ lệ nhiễm vi rút viêm gan B (HBsAg) ở đối tượng 20-60 tuổi trên địa bàn tỉnh Quảng Bình; Đánh giá kiến thức, thái độ và hành vi của người dân trong việc dự phòng lây nhiễm vi rút viêm gan B.

Đối tượng nghiên cứu là những người trong hộ gia đình có độ tuổi từ 20 – 60 tại các xã, phường, thị trấn trong địa bàn nghiên cứu được tiến hành lấy mẫu xét nghiệm để xác định tình trạng nhiễm HBV. Là những người được phỏng vấn (điều tra KAP) về kiến thức, thái độ và hành vi về phòng bệnh viêm gan B (VGB). Nhiệm vụ được tiến hành tại 24/cụm (xã, phường, thị trấn) đến địa bàn 8 huyện và thành phố của tỉnh.

Sau thời gian 18 tháng thực hiện (từ tháng 3 năm 2016 đến tháng 7 năm 2017), nhiệm vụ đã hoàn thành các nội dung nghiên cứu đề ra. Trong đó, nhiệm vụ đã xác định được tỷ lệ nhiễm HBV ở người trưởng thành (20-60 tuổi) tại Quảng Bình là tương đối cao (11,89%). Tỷ lệ HBsAg (+) cao nhất ở nhóm tuổi từ 31 đến 40 tuổi (12,66%). Tỉ lệ hiểu biết cề các dấu hiệu của bệnh còn thấp. Vẫn còn đến 25,36% đối tượng không biết dấu hiệu nào của bệnh VGB...

Tại hội nghị, sau bản báo cáo do chủ nhiệm nhiệm vụ trình bày, các thành viên Hội đồng Khoa học và các thành viên liên quan đã đánh giá, nhận xét và góp ý làm cho nhiệm vụ hoàn thiện hơn, sớm đưa kết quả nghiên cứu vào thực tiễn.

Nguồn: Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN

 

[Trở về]