Hội thảo khoa học
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
Nghiệm thu nhiệm vụ sự nghiệp KH&CN: "Nghiên cứu xây dựng hệ thống hỗ trợ quản lý công tác tuyển sinh, xét tốt nghiệp và tổ chức các kỳ thi từ mầm non đến phổ thông tại tỉnh Quảng Bình" 

           Ngày 28/11/2017, Hội đồng Khoa học nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ "Nghiên cứu xây dựng hệ thống hỗ trợ quản lý công tác tuyển sinh, xét tốt nghiệp và tổ chức các kỳ thi từ mầm non đến phổ thông tại tỉnh Quảng Bình" do Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình chủ trì thực hiện.

Để đáp ứng yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý giáo dục, nhiều đơn vị bước đầu triển khai xây dựng các phần mềm quản lý tuyển sinh, xét tốt nghiệp và tổ chức các kỳ thi. Tuy nhiên, các phần mềm trên thị trường chủ yếu phục vụ cho nhu cầu riêng lẻ không có tính thống nhất và kế thừa, dữ liệu các kỳ thi của các đơn vị độc lập nên không nhất quán, không tấp trung. Mặt khác, các phần mềm này có giá thành cao và chưa đáp ứng được yêu cầu của các sở Giáo dục và Đào tạo như: dữ liệu không nhất quán, không thống nhất và không sử dụng được trong công tác thi chuyển cấp, xét tốt nghiệp cũng như công tác thống kê. Trên cơ sở đó Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình đã  tiến hành triển khai nhiệm vụ "Nghiên cứu xây dựng hệ thống hỗ trợ quản lý công tác tuyển sinh, xét tốt nghiệp và tổ chức các kỳ thi từ mầm non đến phổ thông tại tỉnh Quảng Bình". Nhiệm vụ được triển khai từ tháng 6 năm 2017 đến tháng 11 năm 2017.

Mục tiêu nghiên cứu của nhiệm vụ là xây dựng cơ sở dữ liệu, chương trình hỗ trợ nhập, cập nhật, lưu trữ, xử lý, trích xuất dữ liệu học sinh trực tuyến tạo điều kiện thuận lợi, đem lại hiệu quả cao cho các cơ sở giáo dục và các cấp quản lý trong công tác tuyển sinh, xét tốt nghiệp và tổ chức các kỳ thi từ tiểu học đến phổ thông. Phạm vi nghiên cứu của nhiệm vụ là tập trung nghiên cứu xử lý, cập nhật và quản lý thông tin hồ sơ của học sinh xuyên suốt từ tiểu học đến phổ thông; các đơn vị đang quản lý, sử dụng những thông tin này để phục vụ công tác quản lý học sinh như: xét lên lớp, chuyển cấp, tuyển sinh, phục vụ các kỳ thi...

Kết quả nghiên cứu của nhiệm vụ đã thiết kế cơ sở dữ liệu quản lý thông tin học sinh các cấp từ tiểu học đến phổ thông. Đảm bảo dữ liệu liên thông, thống nhất và chuẩn hóa giữa các cấp, phục vụ tốt việc trích xuất dữ liệu cho các kỳ thi: thi học kỳ, thi chuyển cấp, thi học sinh giỏi...; Xây dựng chương trình trích xuất danh sách học sinh phục vụ các kỳ thi cho các cấp từ tiểu học đến phổ thông; Xây dựng website phục vụ việc nhập, chỉnh sửa thông tin học sinh, xét lên lớp, chuyển cấp từ tiểu học đến phổ thông; Khai thác cơ sở dữ liệu phục vụ công tác thông kê, báo cáo số liệu về tình hình số lượng học sinh các cấp.

Tại hội nghị, sau bản báo cáo do chủ nhiệm nhiệm vụ trình bày, các thành viên Hội đồng Khoa học và các thành viên liên quan đã đánh giá, nhận xét và góp ý làm cho nhiệm vụ hoàn thiện. Kết luận hội nghị, chủ trì hội nghị đề nghị chủ nhiệm sớm hoàn thiện nhiệm vụ, trình Ủy ban nhân tỉnh để ứng dụng phần mềm này vào công tác thực tiển của ngành.

Nguồn: Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN

[Trở về]