Hưởng ứng cuộc thi viết "Sáng kiến mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả cho thanh, thiếu niên" do Bộ Tư pháp tổ chức 
Ngày 08/8/2018, Sở Tư pháp đã ban hành Công văn số 1582/STP-PBGDPL về việc hưởng ứng cuộc thi viết "Sáng kiến mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả cho thanh, thiếu niên" do...
Xem tiếp
Sở Tư pháp đề nghị hưởng ứng Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật qua Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình” 
 Ngày 27/4/2018, Sở Tư pháp đã ban hành Công văn số 799/STP-PBGDPL về hưởng ứng Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật qua Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình”
Xem tiếp
Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của Công... 
Xem tiếp
Kế hoạch Tổ chức thực hiện “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2017 của Sở Khoa học và Công nghệ 
Xem tiếp
Luật Sở hữu trí tuệ 
Xem tiếp