SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
Quảng Bình tài nguyên khoáng sản 
PHẦN ĐẦU

Chương 1: Khái quát đặc điểm địa lý tự nhiên

Chương 2: Nhóm khoáng sản sắt và hợp kim sắt

Chương 3: Nhóm khoáng sản kim loại cơ bản

Chương 4: Nhóm khoáng sản kim loại nhẹ

Chương 5: Nhóm khoáng sản kim loại quý vàng - bạc

Chương 6: Nhóm khoáng sản nhiên liệu

Chương 7: Nhóm khoáng sản hoá chất và phân bón

Chương 8: Nhóm khoáng sản nguyên liệu sứ gốm, thủy tinh chịu lửa, bảo ôn

Chương 9: Nhóm khoáng sản vật liệu xây dựng

Chương 10: Nhóm khoáng sản nguyên liệu kỹ thuật thạch anh tinh thể

Chương 11: Nước khoáng - nước nóng

Chương 12: Đánh giá chung về tiềm năng tài nguyên khoáng sản, định hướng điều   tra, đánh giá, khai thác và sử dụng khoáng sản

Phụ lục 1: Một số  khái niệm, thuật ngữ chuyên môn  sử dụng trong văn liệu

Phụ lục 2: Bảng thống kê các mỏ và điểm quặng tỉnh Quảng Bình

[Trở về]