SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
Quảng Bình thời khai thiết 
Lời giới thiệu - Tiến sĩ Nguyễn Hữu Hoài - Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình

 

Đôi nét về thiên nhiên và con người Quảng Bình

CHƯƠNG I:  Quảng Bình trước thế kỷ thứ XI

CHƯƠNG II:  Đấu tranh giành độc lập dân tộc Quảng Bình dưới thời nhà Lý

CHƯƠNG III: Quảng Bình thời nhà Trần

CHƯƠNG IV: Đẩy mạnh công cuộc khai thiết dưới thời nhà Lê

CHƯƠNG V: Quảng Bình trong cục diện Đàng Trong – Đàng Ngoài

CHƯƠNG VI: Quảng Bình dưới thời Tây Sơn.

CHƯƠNG VII: Quảng Bình dưới thời nhà Nguyễn

 

[Trở về]