Nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN: "Nghiên cứu một số phương thức giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng... 

Xem tiếp
Thông tư số 11/2017/TT-BKHCN ngày 11/8/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý thực hiện đề án “Thí điểm cơ chế đối... 

Xem tiếp
Nghiệm thu nhiệm vụ sự nghiệp KH&CN: “Đánh giá thực trạng nhiễm vi rút viên gan B trong cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh Quảng... 

Xem tiếp
Xét duyệt nội dung nhiệm vụ sự nghiệp KH&CN: “Kiểm định, kiểm toán năng lượng và đề xuất các giải pháp đổi mới công nghệ nhằm... 

Xem tiếp
Nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN: “Nghiên cứu, phân tích và đánh giá mức thôi nhiễm các yếu tố đọc hại trong đồ chơi trẻ em trên địa... 

Xem tiếp
1 2 3 4 Tiếp