Nghiệm thu cấp tỉnh nhiệm vụ KH&CN: “Nghiên cứu các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ công tỉnh Quảng Bình” 
        Ngày 15/11/2018, tại Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng Khoa học nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ “Nghiên...
Xem tiếp
Nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ: "Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp... 
    Ngày 14/11/2018, tại Văn phòng Sở KH&CN đã tổ chức buổi nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ: "Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ,...
Xem tiếp
Nghiệm thu nhiệm vụ: “Nghiên cứu, đề xuất giải pháp phát triển đảng viên ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào có đạo, các... 
       Ngày 30/10/2018, tại Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng Khoa học nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ: “Nghiên...
Xem tiếp
Sản xuất thử nghiệm giống lúa chất lượng PĐ211 và P9 tại các tỉnh phía Bắc 
 Hai giống lúa PĐ211 và P9 là 2 trong số các kết quả nghiên cứu của đề tài: “Nghiên cứu cơ sở khoa học chọn giống lúa có hàm lượng protein cao, chất lượng thương phẩm tốt” thực hiện...
Xem tiếp
Khoa học và công nghệ đóng góp trên 30% giá trị gia tăng của sản xuất nông nghiệp 
 Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân và nông thôn (thường gọi là Nghị quyết “tam nông”), nông nghiệp nước ta đã đạt được nhiều kết quả quan...
Xem tiếp
1 2 3 4 Tiếp