Lễ chuyển giao ứng dụng kết quả đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp tỉnh 
 Ngày 4/3/2021, Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Bình đã tổ chức lễ chuyển giao ứng dụng kết quả đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp tỉnh cho hơn 30 đơn vị sở, ban ngành có liên...

Xem tiếp
Nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN: “Giải pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy các cấp tỉnh Quảng Bình trong... 

     Ngày 4/3/2021, tại văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng Khoa học nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ: “Giải pháp nâng cao chất lượng...

Xem tiếp
Kiểm tra tiến độ thực hiện nhiệm vụ KH&CN liên kết: “Mô hình trồng thử nghiệm giống lúa chất lượng cao ST25” 
      Ngày 25/2/2021, Tại xã Đại Phong, huyện Lệ Thủy, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức kiểm tra tiến độ thực hiện nhiệm vụ KH&CN liên kết: “Mô hình trồng thử nghiệm giống...
Xem tiếp
Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2021 và cấp Nhà nước năm 2022 
Xem tiếp
Nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN liên kết: “Trồng và chế biến tinh bột nghệ” 
Xem tiếp
1 2 3 4 5 Tiếp