Hội đồng tư vấn giao trực tiếp nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh “Nghiên cứu hiệu quả và tiềm năng phát triển các mô hình... 

Ngày 30/5, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức Hội đồng tư vấn giao trực tiếp nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh: Nghiên cứu hiệu quả và tiềm năng phát triển các mô hình du lịch cộng...

Xem tiếp
Nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN: "Nghiên cứu một số phương thức giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng... 

Xem tiếp
Thông tư số 11/2017/TT-BKHCN ngày 11/8/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý thực hiện đề án “Thí điểm cơ chế đối... 

Xem tiếp
Nghiệm thu nhiệm vụ sự nghiệp KH&CN: “Đánh giá thực trạng nhiễm vi rút viên gan B trong cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh Quảng... 

Xem tiếp
Xét duyệt nội dung nhiệm vụ sự nghiệp KH&CN: “Kiểm định, kiểm toán năng lượng và đề xuất các giải pháp đổi mới công nghệ nhằm... 

Xem tiếp
1 2 3 4 Tiếp