Bản in     Gởi bài viết  
Quyết định công nhận kết quả Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Bình lần thứ VIII 
 
 
     Ngày 25/10/2019, Ban tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Bình lần thứ VIII đã có Quyết định công nhận kết quả của Hội thi, cụ thể như sau...

Nội dung Quyết định

 
[Trở về]