Sản xuất thử nghiệm giống lúa chất lượng PĐ211 và P9 tại các tỉnh phía Bắc 
 Hai giống lúa PĐ211 và P9 là 2 trong số các kết quả nghiên cứu của đề tài: “Nghiên cứu cơ sở khoa học chọn giống lúa có hàm lượng protein cao, chất lượng thương phẩm tốt” thực hiện...
Xem tiếp
Tiết kiệm năng lượng trong nuôi trồng thủy sản 

Thời gian qua, Tổng Công ty Điện lực miền Nam (ENV SPC) đã thực hiện một số giải pháp nhằm tiết kiệm điện cho các hộ nuôi tôm khu vực phía Nam và đang nghiên cứu giải pháp năng lượng tái tạo để...

Xem tiếp
Nghiên cứu, sản xuất thành công một số sản phẩm từ gạo 

Nghiên cứu hoàn thiện quy trình công nghệ và dây chuyền thiết bị sản xuất các sản phẩm maltodextrin, nha maltose qui mô 1tấn sản phẩm/mẻ và bột protein từ gạo qui mô 50 kg sp/mẻ. Cùng với đó,...


Xem tiếp
Sản xuất thành công dấm gỗ sinh học tại Việt Nam 

Từ đề tài “Nghiên cứu quy trình sản xuất dấm gỗ từ cây nguyên liệu bạch đàn” không sử dụng ngân sách nhà nước từ năm 2014 đến 2016, các nhà khoa học của Công ty CP Phân bón và Dịch...

Xem tiếp
Thiết bị sấy nguyên liệu thủy sản bằng năng lượng mặt trời kết hợp bơm nhiệt 

Mới đây, các nhà khoa học thuộc Trường Đại học Nha Trang đã nghiên cứu chế tạo thành công thiết bị sấy nguyên liệu thủy sản bằng năng lượng mặt trời kết hợp với bơm nhiệt.

Xem tiếp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp