Hoàn thiện Quy chế thẩm định và xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng thẩm định đơn đăng ký sáng chế 

 Năm 2019, số lượng đơn đăng ký sáng chế nộp vào Cục Sở hữu trí tuệ là 8.119 đơn, tăng 22,5% so với năm 2018, trong đó đơn sáng chế của người Việt Nam là 1.128 đơn, tăng 42%. Kết quả xử lý đơn...

Xem tiếp
Sở hữu trí tuệ Xanh – Cảm xúc nhân ngày IP Day 2020 

 Nhân ngày sở hữu trí tuệ thế giới, xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc bài thơ “Sở hữu trí tuệ Xanh”. Những lời thơ mộc mạc như lời tâm tình dành tặng những người đang tìm hiểu,...

Xem tiếp
Ngày sở hữu trí tuệ thế giới 2020: Đổi mới sáng tạo vì một tương lai xanh 

 Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2020 đặt đổi mới sáng tạo và các quyền sở hữu trí tuệ hỗ trợ đổi mới sáng tạo là trung tâm của những nỗ lực tạo ra một tương lai xanh. Phóng viên đã có cuộc trao...

Xem tiếp
Sở hữu trí tuệ - Công cụ hỗ trợ hướng tới nền kinh tế bền vững, giảm thiểu phát thải các-bon 

 Tìm ra con đường đi tới một tương lai xanh là vấn đề cấp thiết hiện nay đối với tất cả các quốc gia. Chiến dịch kỉ niệm Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm 2020 đặt đổi mới sáng tạo - và quyền...

Xem tiếp
Công nghệ chuỗi khối và Luật Sở hữu trí tuệ: Sự kết hợp trong không gian điện tử 

 Cùng với sự đổ bộ mạnh mẽ của làn sóng cách mạng công nghiệp lần thứ tư, công nghệ chuỗi khối (blockchain) và các công nghệ sổ cái phân tán (Distributed Ledger Technology) có liên quan được...

Xem tiếp