SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
Tạp chí số 3 - 2017 

 

TT

TÊN BÀI

TÁC GIẢ

 

 

KỶ NIỆM 60 NĂM BÁC HỒ VỀ THĂM QUẢNG BÌNH

 

 

1

Nhớ mãi ngày Bác Hồ về thăm Quảng Bình

Phan Xuân Thiết

2

Chủ tịch Hồ Chí Minh với việc xây dựng Đảng ở Quảng Bình

Nguyễn Mạnh Hà

3

Hồ Chí Minh với việc xây dựng con người mới ở Quảng Bình qua một số bài viết, lời căn dặn, thư khen và phần thưởng của Người

Phạm Ngọc Anh

4

Tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và sự vận dụng quan điểm, tư tưởng của Người vào thực tiễn xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp ở Quảng Bình hiện nay

Trần Xuân Vinh

 

NGHIÊN CỨU – TRAO ĐỔI

 

5

Thử nghiệm tuyến du lịch xuyên động Sơn Đoòng, tại sao không?

Tạ Hòa Phương

6

Hoạt động khoa học và công nghệ Quảng Bình giai đoạn 2006-2016 – Những kết quả đạt được và định hướng phát triển

Nguyễn Diên An

7

Liên kết sản xuất nông sản theo chuỗi gắn với xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu hàng hóa tại Quảng Bình

Võ Đại Chung

8

Ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh nông nghiệp: Một số kết quả đáng ghi nhận

Trương Văn Hà

9

Ứng dụng công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả canh tác cây cao su ở Quảng Bình trong giai đoạn hiện nay

Trần Thanh Hải

10

Ghi nhận tình hình mắc ung thư tại Quảng Bình trong giai đoạn 2009-2013

Đỗ Bá Tý

11

Hiệu quả mô hình tưới nước nhỏ giọt trên cây hồ tiêu

Ngọc Lan

12

Hoạt động tiêu chuẩn, chất lượng cùng với hội nhập kinh tế quốc tế

Nguyễn Xuân Song

13

Bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc ít người (dân tộc Chứt): Thành tựu, hạn chế, những vấn đề đặt ra và giải pháp

Nguyễn Văn Mạnh

14

Vận dụng những điểm mới trong văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII vào giảng dạy học phần đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

Đinh Xuân Thanh

15

Quảng Bình với sản phẩm du lịch ẩm thực đặc thù

Trần Phương Thúy

16

Rèn luyện năng lực sáng tạo cho học sinh trung học cơ sở qua dạy học bộ môn toán

Nguyễn Quang Hòe

17

Học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách làm báo của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nguyễn Văn Thanh

18

Báo chí Quốc ngữ đầu tiên

Huy Hoàng

19

Xã Quảng Đông nổi tiếng từ xưa cho đến mai sau

Nguyễn Viết Mạch

20

Phong trào Văn Thân và trận đánh ở đuồi Mỹ Lộc cuối thế kỷ XIX

Nguyễn Khoa Học

 

TRANG THƠ KỶ NIỆM 60 NĂM NGÀY BÁC HỒ VỀ THĂM QUẢNG BÌNH

 

21

Trang thơ kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm Quảng Bình

 

 

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KH&CN

 

22

Nghiên cứu hoàn thiện quy trình lên men tỏi đen từ tỏi trắng

Nguyễn Đức Vượng

 

TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

23

Tin hoạt động Khoa học và Công nghệ

 

[Trở về]