Hội thảo khoa học
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
Thanh tra chuyên ngành KH&CN tại Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam 

Việc thanh tra nhằm đẩy mạnh việc công khai, minh bạch và đánh giá việc chấp hành các quy định pháp luật trong hoạt động nghiên cứu triển khai các đề tài, dự án KH&CN; đẩy mạnh công tác thống kê về KH&CN nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu chung về KH&CN, thông qua đó sẽ hỗ trợ cho công tác xây dựng dự toán kế hoạch về KH&CN.


Ngày 12/9/2017, Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 2330/QĐ-BKHCN ngày 28/8/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tiến hành công bố Quyết định thanh tra đối với Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam. Thời hạn thanh tra là 45 ngày kể từ khi công bố Quyết định.

Tham dự buổi công bố về phía Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam có GS. TSKH Nguyễn Đình Công - Phó chủ tịch Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam, cùng đại diện lãnh đạo các bộ phận liên quan.

Truởng đoàn thanh tra Bộ công bố Quyết định thanh tra chuyên ngành KH&CN tại Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam

Theo Quyết định số 2330/QĐ-BKHCN, nội dung thanh tra gồm: Chấp hành quy định công khai trong thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước; Việc xây dựng dự toán và thực hiện dự toán nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ cho các nhiệm vụ khoa học và công nghệ; Chấp hành các quy định của pháp luật về khoa học và công nghệ trong quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ; Chấp hành quy định thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ; Chấp hành chế độ báo cáo thống kê cơ sở về KH&CN.

Nguồn: http://truyenthongkhoahoc.vn

[Trở về]