Bước tiến dài trong phát triển vaccine phòng COVID-19 

 Các nghiên cứu trong phòng thí nghiệm ở giai đoạn tiền lâm sàng, thử nghiệm lâm sàng ở các giai đoạn khác nhau của 3 vaccine do Việt Nam nghiên cứu, phát triển đều cho kết quả tốt, triển vọng....

Xem tiếp
Dấu ấn nổi bật của hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam 2019 
Xem tiếp
Điểm sáng nào xuất hiện trong bức tranh toàn cảnh Ấn tượng KH&CN Việt Nam 2019? 
Xem tiếp
Phát triển khởi nghiệp sáng tạo địa phương: Không nên đi một mình và hỗ trợ "manh mún" 

Đó là ý kiến các chuyên gia đưa ra tại hội thảo “Hội tụ nguồn lực hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạọ địa phương” do Văn phòng Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp...

Xem tiếp
Việt Nam lần đầu tiên sản xuất thành công STENT phủ thuốc và bóng nong mạch hỗ trợ điều trị các bệnh tim mạch 

 Sau gần 20 năm bị thống lĩnh bởi các thiết bị và thuốc nhập khẩu, sản phẩm stent mạch vành phủ thuốc “made in Vietnam” lần đầu tiên được sản xuất thành công có chất lượng tương...

Xem tiếp