Hội thảo khoa học
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2020 và cấp Nhà nước năm 2021 
 
 
Xem tiếp
Đề xuất đặt hàng bổ sung nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ 2019 
Xem tiếp
Báo cáo kết quả hội thảo khoa học: "Quảng Bình, thăm dò – khai thác khoáng sản và bảo vệ môi trường". 
Xem tiếp
Báo cáo kết quả hội thảo khoa học: "Những tiến bộ trong ngành tôm Việt Nam và đổi mới công nghệ nuôi tôm để phát triển ở Quảng... 
Xem tiếp
Thông báo về Cuộc thi Sáng chế năm 2018 
Bộ Khoa học và Công nghệ (trong đó Cục Sở hữu trí tuệ là Cơ quan thường trực) phối hợp với Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO), Tổng cục Sở hữu trí tuệ Hàn Quốc (KIPO) và Ban Khoa giáo, Đài Truyền...
Xem tiếp