Hội thảo khoa học
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
Thông báo tuyển dụng viên chức tự trang trãi năm 2015 
 Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Bình cần tuyển dụng viên chức tự trang trãi vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở như sau:

 

 

[Trở về]