Hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng: đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp Tin mới
 Ngày 15/01/2018 tại Hà Nội, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TĐC) – Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2017 và Phương hướng nhiệm vụ...
Xem tiếp
Ấn tượng khoa học và công nghệ Việt Nam năm 2017 

Năm 2017, những sự kiện, thành tựu và hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN) nổi bật đã ngày càng khẳng định vai trò, sức mạnh to lớn của KH&CN trong phục vụ phát triển đời sống, kinh...

Xem tiếp
Hội nghị toàn quốc về công tác thông tin, thống kê KH&CN 

Nhằm đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về thông tin, thống kê KH&CN đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, phát triển kinh tế - xã hội của ...


Xem tiếp
Các mô hình thúc đẩy đổi mới sáng tạo 

Trên thế giới hiện có nhiều hình thức thúc đẩy đổi mới sáng tạo, trong đó có các mô hình chủ yếu: Hỗ trợ tài chính trực tiếp, Chính phủ chỉ đạo nghiên cứu, Đổi mới theo chuỗi, Hỗ trợ kĩ thuật,...

Xem tiếp
Vinh danh 53 trí thức khoa học và công nghệ toàn quốc năm 2017 

Ngày 27/10/2017, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội) tổ chức lễ tôn vinh trí thức khoa học và công nghệ (KH&CN) tiêu biểu các hội ngành toàn quốc năm...

Xem tiếp