Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia tổ chức Hội nghị “Tập huấn nghiệp vụ thông tin, thống kê KH&CN" tại thành phố Nha... 
 Thực hiện kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ thông tin, thống kê KH&CN năm 2018 đã được Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt, ngày 09/11/2018, Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc...
Xem tiếp
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển thông tin quốc gia đến năm 2025, tầm nhìn 2030 
 Ngày 08/11/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định phê duyệt Chiến lược phát triển thông tin quốc gia đến năm 2025, tầm nhìn 2030 trên các loại hình thông tin: báo chí, xuất bản, thông tin...
Xem tiếp
Bồi dưỡng kỹ năng phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí và xử lý khủng hoảng truyền thông năm 2018 
 Ngày 08/8/2018, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí và xử lý khủng hoảng truyền thông năm 2018. Tham dự lớp bồi dưỡng là lãnh...
Xem tiếp
Xây dựng Chính phủ số - Cần chung tay tạo đồng thuận 
 Đưa ra các giải pháp cụ thể trong việc xây dựng Chính phủ số là điểm nổi bật được các diễn giả và khách mời tập trung bàn luận tại Diễn đàn cao cấp CNTT Việt Nam (Vietnam ICT Summit 2018) vừa...
Xem tiếp
Ứng dụng công nghệ tự động hóa và IoT trong nông nghiệp công nghệ cao 
 Ngày 20/7/2018, tại Hà Nội, Trung tâm Ươm tạo Công nghệ và Doanh nghiệp KHCN đã tổ chức thành công Hội thảo “Ứng dụng công nghệ tự động hóa và IoT trong nông nghiệp công nghệ cao”.
Xem tiếp