Mã LEI tương lai mới cho nhận dạng pháp nhân toàn cầu Tin mới

  Mã Phân định pháp nhân - LEI là một mã gồm 20 ký tự chữ và số dựa trên Tiêu chuẩn quốc tế ISO 17442:2012, được cung cấp cho các pháp nhân là đối tác của các giao dịch tài chính. Mã LEI...

Xem tiếp
Vì sao cần ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải phương tiện ô tô đang lưu hành? Tin mới

 Bộ Tài nguyên và Môi trường đang lấy ý kiến của nhân dân đối với dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải phương tiện ô tô đang lưu hành và Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc...

Xem tiếp
Hỗ trợ và khuyến khích xã hội hóa được ít nhất 20 loại chất chuẩn, chuẩn đo lường 

   Mục tiêu đến năm 2030 mà kế hoạch đề ra là hỗ trợ và khuyến khích xã hội hóa được ít nhất 20 loại chất chuẩn, chuẩn đo lường, phương tiện đo các loại đáp ứng nhu cầu đảm bảo đo...

Xem tiếp
Tiêu chuẩn ISO 9001: Công cụ hữu hiệu xây dựng nền hành chính hiện đại 

  Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) ISO 9001:2015 là một công cụ quan trọng, hỗ trợ cho các cơ quan hành chính trong việc chuẩn hóa các quá trình giải quyết công việc, cải tiến phương thức thực...

Xem tiếp
Hội nghị lần thứ 56 Uỷ ban Tư vấn về Tiêu chuẩn và Chất lượng ASEAN 
  Ngày 23-25/11/2021 đã diễn ra Hội nghị lần thứ 56 của Uỷ ban Tư vấn về Tiêu chuẩn và Chất lượng của ASEAN (ACCSQ) và các phiên họp liên quan.

Xem tiếp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp