Gặp mặt đội ngũ Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sỹ, Nhà giáo Nhân dân, Thầy thuốc Nhân dân nhân dịp đón Xuân Kỷ Hợi 2019 
 Sáng ngày 29/01/2019, Thường trực Tỉnh ủy đã tổ chức gặp mặt đội ngũ Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà giáo Nhân dân, Thầy thuốc Nhân dân nhân dịp đón Xuân Kỷ Hợi 2019. Đồng chí Hoàng Đăng...
Xem tiếp
Nghiệm thu cấp tỉnh nhiệm vụ sự nghiệp KH&CN: “Kiểm định, kiểm toán năng lượng và đề xuất các giải pháp đổi mới công nghệ nhằm... 
      Ngày 23/1/2019, tại Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng Khoa học nghiệm thu nhiệm vụ sự nghiệp KH&CN cấp tỉnh tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ sự nghiệp:
Xem tiếp
Khởi động Cuộc thi Chứng minh ý tưởng lần thứ 3 

 “Tham gia Cuộc thi Chứng minh Ý tưởng lần 3, nhiều doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ cũng như các ứng viên tiềm năng sẽ được nhận hỗ trợ để hoàn thiện, phát triển công nghệ, sản phẩm và...

Xem tiếp
IPP2 - Chương trình ODA tiên phong trong hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo và hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo ở Việt Nam 
 Lễ kết thúc Chương trình Đối tác đổi mới sáng tạo Việt Nam - Phần Lan giai đoạn 2 (IPP2) khép lại một chặng đường Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Bộ Ngoại giao Phần Lan đồng hành trong...
Xem tiếp
Tăng cường sự phối hợp trong triển khai Nghị quyết về chỉ số đổi mới sáng tạo 
 Tại Hội nghị tổng kết triển khai thực hiện Nghị quyết 19-2017/NQ-CP và Nghị quyết 19-2018/NQ-CP của Chính phủ về chỉ số Đổi mới sáng tạo do Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức ngày...
Xem tiếp