SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
 
 

 TRUNG TÂM KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG THỬ NGHIỆM

- Địa chỉ: Tổ dân phố 10 - Phường Đồng Phú - Thành phố Đồng Hới - Tỉnh Quảng Bình.

- Điện thoại: (0232) 3858338; Fax: (0232) 3858339.

- Website: quatestquangbinh.com.vn

Chức năng nhiệm vụ

      Trung tâm kỹ thuật Đo lường Thử nghiệm là đơn vị sự nghiệp khoa học và công nghệ công lập trực thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quảng Bình, có chức năng tham mưu, giúp Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thực hiện các dịch vụ kỹ thuật công về lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng phục vụ chức năng quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và các hoạt động sự nghiệp khoa học  khác theo quy định. Thông tin chi tiết: Quyết định số 22/QĐ-SKHCN ngày 25/02/2010 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Bình về việc Thành lập và ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm kỹ thuật Đo lường Thử nghiệm.

 Văn bản liên quan

Quyết định số 01/2010/QĐ-UBND ngày 04/02/2010 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Bình. 

CƠ CẤU TỔ CHỨC                  

Giám đốc Nguyễn Thị Ái Trinh

ĐT Cơ quan: 0232.3858338; Di động:  0915272142

Email: trinhnta.skhcn@quangbinh.gov.vn

CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN

PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP 

Trưởng phòng Phan Thanh Giàn

ĐT Cơ Quan: 0232. 3858338

Di động: 0934741048

Email: gianpt.skhcn@quangbinh.gov.vn

 

PHÒNG HÓA SINH - MÔI TRƯỜNG

Trưởng phòng Giang Tấn Thông

ĐT Cơ Quan: 0232.3823785

Di động: 0912589439

Email: thonggt.skhcn@quangbinh.gov.vn

 

PHÒNG KIỂM ĐỊNH HIỆU CHUẨN ĐO LƯỜNG 

Trưởng phòng Phan Văn Quân

ĐT Cơ Quan: 0232.3827269

Di động: 0912515050

Email: quanpv.skhcn@quangbinh.gov.vn

 

PHÒNG CƠ ĐIỆN - VẬT LIỆU XÂY DỰNG 

Phó Trưởng phòng Hoàng Công Lý

ĐT Cơ Quan:  0232. 3858338

Di động: 0932562625

Email: lyhc.skhcn@quangbinh.gov.vn

Phó Giám đốc Lưu Minh Tuấn

ĐT Cơ quan:  0232.3858628; Di động: 0912132839

Email: tuanlm.skhcn@quangbinh.gov.vn

 

 

Phó Giám đốc Phan Thanh Giàn

ĐT Cơ Quan: 0232. 3858338  Di động: 0934741048

Email: gianpt.skhcn@quangbinh.gov.vn

   

[Trở về]