SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  

 TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ THỐNG KÊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

- Địa chỉ: Đường Đỗ Nhuận - Phường Đồng Phú - Thành phố Đồng Hới - Tỉnh Quảng Bình.

- Điện thoại: (0232) 3822996;  Fax: (0232) 3822808 

- Email: ttkhcnquangbinh@gmail.com

Chức năng nhiệm vụ

      Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ  là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện chức năng thông tin, thống kê khoa học và công nghệ phục vụ công tác quản lý nhà nước của tỉnh. Thông tin chi tiết: Quyết định số 110/QĐ-SKHCN ngày 06/10/2015 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ.

Văn bản liên quan

 * Quyết định số 2664/QĐ-UBND ngày 29/09/2015 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc đổi tên Trung tâm Tin học và Thông tin Khoa học và Công nghệ thành Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ.

Văn bản tham khảo 

Quyết định số 682/QĐ-CT ngày 29/03/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình về việc đổi tên Trung tâm Thông tin Kinh tế - Khoa học và Công nghệ thành Trung tâm Tin học và Thông tin khoa học và công nghệ.

Quyết định số 76/QĐ-SKHCN ngày 07/7/2010 của Giám đốc đốc Sở Khoa học và Công nghệ Về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Tin học và Thông tin khoa học và công nghệ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Bình.

Quyết định 1768/QĐ-UBND ngày 21/9/1999 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc Thành lập Trung tâm Thông tin Kinh tế - Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Bình.

CƠ CẤU TỔ CHỨC                               

Giám đốc Nguyễn Chí Thắng

ĐT Cơ quan: 0232.3822996

Email: thangnc.skhcn@quangbinh.gov.vn

CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN

 

PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔNG HỢP

Trưởng phòng Phạm Thúy An

ĐT Cơ quan: 0232 3825600

Di động: 0918687386

Email: anpt.skhcn@quangbinh.gov.vn

 

PHÒNG THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG KH&CN

Trưởng phòng: Tạ Trung Nghĩa

ĐT Cơ quan: 0232 3825601

Di động: 0912550863

Email: tuannd.skhcn@quangbinh.gov.vn

 

PHÒNG THỐNG KÊ VÀ TƯ LIỆU KH&CN

Trưởng phòng Nguyễn Tiến Thành

ĐT Cơ quan: 0232 3828129

Di động: 0982576767

Email: thanhnt.skhcn@quangbinh.gov.vn

 

Description: https://skhcn.quangbinh.gov.vn/3cms/upload/khcn/Image/cocau_tochuc/Nguyen%20Dang%20Tuan_Quang%20Binh.jpg

Phó giám đốc Nguyễn Đăng Tuấn

ĐT Cơ Quan: 0232.3825601; Di động: 0912550863

Email: tuannd.skhcn@quangbinh.gov.vn

 

[Trở về]