Bản in     Gởi bài viết  
Truyền thông về ứng dụng và đổi mới công nghệ trong doanh nghiệp: Bộ phận cấu thành trong hoạt động truyền thông KH&CN 
 Nếu biết tận dụng tối đa vai trò của truyền thông, doanh nghiệp có thể vừa khẳng định vị trí sản phẩm của mình đối với người tiêu dùng vừa nâng cao uy tín và vị thế, tăng sức cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường.
 Ông Trần Quang Tuấn, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông khoa học và công nghệ (Trung tâm) khẳng định như trên tại Hội thảo truyền thông về ứng dụng và đổi mới công nghệ trong doanh nghiệp.

Tham dự Hội thảo còn có: ông Phạm Anh Tuấn - Viện trưởng Viện Cơ điện nông nghiệp và công nghệ hoạch sau thu hoạch - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; ông Vũ Minh Hải - Giám đốc Trung tâm Thông tin KH&CN - Sở KH&CN Cần Thơ; đại diện các Sở KH&CN: Cần Thơ, Hà Nội, Ninh Bình, Nghệ An, Khánh Hòa, Tây Ninh, Ninh Thuận, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Đà Nẵng… ; đại diện một số trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và các cơ quan thông tấn, báo chí trung ương và địa phương. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ sự kiện Trình diễn kết nối cung – cầu công nghệ quốc tế năm 2018 (Techdemo năm 2018).

Trong nhiều năm qua, Đảng và Nhà nước coi phát triển KH&CN là quốc sách hàng đầu, là động lực then chốt để phát triển đất nước nhanh và bền vững. Truyền thông KH&CN có vai trò giới thiệu các cơ chế, chính sách của Đảng, Nhà nước, Chính phủ về phát triển KH&CN; thành tựu nổi bật của khoa học trong nước và thế giới, điển hình là những ứng dụng KH&CN góp phần tăng trưởng phát triển kinh tế xã hội,…

Hoạt động này đã được khẳng định trong các văn kiện quan trọng của Đảng và Nhà nước như: Chiến lược phát triển KH&CN giai đoạn 2011 - 2020; Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI (Nghị quyết số 20-NQ/TW) về phát triển KH&CN phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Luật KH&CN sửa đổi;... Chiến lược phát triển KH&CN giai đoạn 2011 - 2020 đã xác định hoạt động tuyên truyền, phổ biến KH&CN là một trong 6 giải pháp chủ yếu để phát triển KH&CN Việt Nam: “Đẩy mạnh hoạt động truyền thông và tuyên truyền sâu rộng trong xã hội, đặc biệt là trong các doanh nghiệp về chủ trương, chính sách, pháp luật về KH&CN, về vai trò động lực then chốt của KH&CN đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước nhằm nâng cao tinh thần tự lực, tự cường, sự đồng thuận và ủng hộ mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị đối với hoạt động KH&CN,...”.

Nêu bật vai trò của doanh nghiệp trong hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia, đóng góp đắc lực vào sự phát triển kinh tế – xã hội đất nước, ông Trần Quang Tuấn cho biết, điều này thể hiện qua các quan điểm chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ và Bộ KH&CN. Năm 2017, tại hội nghị trực tuyến KH&CN phục vụ phát triển kinh tế - xã hội do Bộ KH&CN tổ chức, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: "Uy tín của sản phẩm, sự vươn lên tầm toàn cầu của doanh nghiệp là nhờ vào KH&CN" và "đầu tư của doanh nghiệp là nòng cốt cho phát triển KH&CN". Bộ trưởng Chu Ngọc Anh cũng từng nhấn mạnh rằng “Con đường ngắn nhất để chuyển hóa kết quả nghiên cứu thành giá trị gia tăng cho xã hội là song hành và giải quyết vấn đề của doanh nghiệp, chia sẻ lợi ích cùng với họ”.

Ông Trần Quang Tuấn khẳng định, truyền thông về ứng dụng và đổi mới công nghệ trong doanh nghiệp là bộ phận cấu thành trong hoạt động truyền thông KH&CN nói chung, góp phần thúc đẩy thị trường KH&CN và đặc biệt để gắn kết nhà quản lý, doanh nghiệp và nhà khoa học. Nếu biết tận dụng tối đa vai trò của truyền thông, doanh nghiệp có thể vừa khẳng định vị trí sản phẩm của mình đối với người tiêu dùng vừa nâng cao uy tín và vị thế, tăng sức cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường.

Nhấn mạnh vai trò truyền thông đóng góp quan trọng trong thúc đẩy ứng dụng và đổi mới công nghệ trong doanh nghiệp, ông Vũ Minh Hải, Sở KH&CN Cần thơ cũng cho rằng việc đẩy mạnh phát triển công tác truyền thông trong thời gian tới là rất cần thiết.

 

Ông Vũ Minh Hải báo cáo tham luận tại hội thảo

 

Thảo luận tại hội thảo, các đại biểu nhận định, vị trí của công tác truyền thông trong việc nâng cao hiệu quả của việc ứng dụng và đổi mới công nghệ làm tăng chất lượng, năng suất hoạt động của doanh nghiệp ngày càng quan trọng. Qua đó, cần có giải phải pháp hiệu quả hơn nữa để đẩy mạnh công tác này trong thời gian tới cả về chất và lượng.

 

Ông Phạm Anh Tuấn báo cáo tham luận tại hội thảo

 

Cũng tại hội thảo, các đại biểu còn được nghe báo cáo tham luận của ông Phạm Anh Tuấn về “Giới thiệu một số công nghệ tiên tiến trong bảo quản nông sản và chế biến thực phẩm”; ông Nguyễn Văn Dũng với tham luận “ Nghiên cứu ứng dụng công nghệ Plasma lạnh để xử lý nước sinh hoạt và nuôi trồng thủy sản”.

Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông KH&CN

[Trở về]