Bản in     Gởi bài viết  
Tuyên truyền cài đặt ứng dụng Bluezone trong phòng, chống dịch Covid-19 
 
 
Để tăng cường truyền thông phòng, chống dịch bệnh Covid-19, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động  thực hiện cài đặt ứng dụng Bluezone trên thiết bị điện thoại di động cho mình và người thân.

Các thông tin về ứng dụng: https://bluezone.gov.vn/

Tài liệu hướng dẫn: https://bluezone.gov.vn/tai-lieu

[Trở về]