Bảo hộ chỉ dẫn địa lý “Đồng Giao” cho sản phẩm dứa 

 Ngày 27 tháng 5 năm 2019, Cục Sở hữu trí tuệ ban hành Quyết định số 2588/QĐ-SHTT về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý số 00074 cho sản phẩm dứa Đồng Giao. Ủy ban nhân dân thành...

Xem tiếp
Ưu tiên phát triển khoa học - công nghệ 

 Khoa học và công nghệ (KH&CN) có vai trò quan trọng trong sự phát triển bền vững ngành Công Thương. Theo đó, hoạt động KH&CN luôn được Bộ Công Thương cũng như các đơn vị trong ngành...


Xem tiếp
Hệ thống SHTT cần đặt trong hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia 

 Hệ thống Sở hữu trí tuệ (SHTT) phải được đặt trong hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia, tạo động lực để tăng cường đổi mới sáng tạo, thúc đẩy việc ứng dụng tri thức để tạo ra sản phẩm, dịch...


Xem tiếp
Nhiều giải pháp ứng dụng công nghệ cho sản xuất nông nghiệp 4.0 

 Hơn 100 thiết bị, giải pháp công nghệ từ 53 đơn vị gồm các viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp (DN) công nghệ và các nhóm khởi nghiệp đã chính thức trình làng và chuyển giao tại Chợ...


Xem tiếp
Rút ngắn khoảng cách công nghệ 

 Trong bối cảnh hiện nay, đổi mới công nghệ được xem là yếu tố mang tính "sống còn", quyết định năng lực cạnh tranh đối với doanh nghiệp (DN). Nhà nước đã có nhiều cách làm hiệu quả...


Xem tiếp