Vietnam Growtech 2019: Sàn giao dịch chuyên nghiệp ngành nông lâm ngư nghiệp 

 Với mục tiêu nâng cao chất lượng sản phẩm cho các ngành nông lâm ngư nghiệp thông qua việc ứng dụngcông nghệ, tạo nền tảng cho việc ra đời các sản phẩm có giá trị sử dụng cao, Growtech năm...

Xem tiếp
Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ sản xuất nhân tạo giống cá dứa 

 Việt Nam cũng như trên thế giới chưa có công trình nghiên cứu đầy đủ về đặc điểm sinh học sinh sản và chưa có được công nghệ sản xuất giống cá dứa (Pangasius sp). Cá dứa sống được trong môi...

Xem tiếp
Bảo hộ chỉ dẫn địa lý “Đồng Giao” cho sản phẩm dứa 

 Ngày 27 tháng 5 năm 2019, Cục Sở hữu trí tuệ ban hành Quyết định số 2588/QĐ-SHTT về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý số 00074 cho sản phẩm dứa Đồng Giao. Ủy ban nhân dân thành...

Xem tiếp
Ưu tiên phát triển khoa học - công nghệ 

 Khoa học và công nghệ (KH&CN) có vai trò quan trọng trong sự phát triển bền vững ngành Công Thương. Theo đó, hoạt động KH&CN luôn được Bộ Công Thương cũng như các đơn vị trong ngành...


Xem tiếp
Hệ thống SHTT cần đặt trong hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia 

 Hệ thống Sở hữu trí tuệ (SHTT) phải được đặt trong hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia, tạo động lực để tăng cường đổi mới sáng tạo, thúc đẩy việc ứng dụng tri thức để tạo ra sản phẩm, dịch...


Xem tiếp