Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Tra Cứu VĂN BẢN
Từ cần tìm :
>>Nâng cao
STT Số / Ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban hành File Hiệu lực VB(còn/hết)
1 939/KH-SKHCN Kế hoạch Tổ chức Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2021 Sở Khoa học và Công nghệ 16/11/2021 Còn
2 2519/KH-UBND Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đến năm 2030 UBND tỉnh Quảng Bình 11/11/2021 Còn
3 906/KH-SKHCN Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tháng 11 năm 2021 Sở Khoa học và Công nghệ 10/11/2021 Còn
4 788/KH-SKHCN Kế hoạch Thực hiện Phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” Sở Khoa học và Công nghệ 06/10/2021 Còn
5 787/KH-SKHCN Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tháng 10 năm 2021 Sở Khoa học và Công nghệ 05/10/2021 Còn
6 76/QĐ-SKHCN Ban hành Quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ 20/09/2021 Còn
7 722/KH-SKHCN Kế hoạch nâng cao chỉ số cải cách hành chính về tiêu chí áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 vào hoạt động cơ quan hành chính từ nay đến cuối năm 2021. Sở Khoa học và Công nghệ 15/09/2021 Còn
8 725/BC-SKHCN Báo cáo công tác cải cách hành chính Quý III năm 2021 Sở Khoa học và Công nghệ 15/09/2021 Còn
9 683/TB-SKHCN Về việc thông báo dừng nhận hồ sơ và trả kết quả Thủ tục hành chính trực tiếp qua Bộ phận một cửa Sở KH&CN Sở Khoa học và Công nghệ 26/08/2021 Còn
10 666/SKHCN-VP Về việc tăng cường giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 Sở Khoa học và Công nghệ 24/08/2021 Còn
11 6/2021/NQ-HĐND Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ sáng tạo khoa học và đổi mới công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021-2025 HĐND tỉnh Quảng Bình 13/08/2021 Còn
12 628/KH-SKHCN Kế hoạch Tham gia cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu công tác cải cách hành chính” trên địa bàn tỉnh Quảng Bình Sở Khoa học và Công nghệ 13/08/2021 Còn
13 618/SKHCN-KH Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh năm 2022 và cấp Nhà nước năm 2023 Sở Khoa học và Công nghệ 10/08/2021 Còn
14 603/KH-SKHCN Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2021-2025 Sở Khoa học và Công nghệ 05/08/2021 Còn
15 604/KH-SKHCN Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tháng 8 năm 2021 Sở Khoa học và Công nghệ 05/08/2021 Còn
16 599/KH-SKHCN Thực hiện Đề án xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa Xã hội ASEAN đến năm 2025 Sở Khoa học và Công nghệ 04/08/2021 Còn
17 2427/QĐ-UBND Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kỹ thuật Đo lường Thử nghiệm trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Bình UBND tỉnh Quảng Bình 02/08/2021 Còn
18 566/SKHCN-QLCN Về việc tiếp nhận hồ sơ tham gia hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Bình lần thứ IX trong giai đoạn dịch COVID-19 diễn biến phức tạp Sở Khoa học và Công nghệ 28/07/2021 Còn
19 567/TB-SKHCN Thông báo dừng nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính trực tiếp tại Bộ phận một cửa Sở Khoa học và Công nghệ 28/07/2021 Còn
20 63/QĐ-SKHCN Ban hành Quy chế Văn hoá công sở và Quy tắc ứng xử của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Bình Sở Khoa học và Công nghệ 28/07/2021 Còn
Trang :
1