Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Tra Cứu VĂN BẢN
Từ cần tìm :
>>Nâng cao
STT Số / Ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban hành File Hiệu lực VB(còn/hết)
1 447/KH-SKHCN Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tháng 10 năm 2020 Sở Khoa học và Công nghệ 07/10/2020 Còn
2 1703/KH-UBND Kế hoạch Xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt tại tỉnh Quảng Bình UBND tỉnh Quảng Bình 21/09/2020 Còn
3 401/KH-SKHCN Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tháng 9 năm 2020 Sở Khoa học và Công nghệ 09/09/2020 Còn
4 392/KH-SKHCN Kế hoạch tham gia Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2020” Sở Khoa học và Công nghệ 04/09/2020 Còn
5 346/KH-SKHCN Kế hoạch Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tháng 8 năm 2020 Sở Khoa học và Công nghệ 05/08/2020 Còn
6 306/KH-SKHCN Kế hoạch Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tháng 7 năm 2020 Sở Khoa học và Công nghệ 13/07/2020 Còn
7 979/KH-UBND Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ,Chương trình hành động số 34-CTr/TU ngày 22/4/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình UBND tỉnh Quảng Bình 05/06/2020 Còn
8 239/KH-SKHCN Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tháng 6 năm 2020 Sở Khoa học và Công nghệ 04/06/2020 Còn
9 234/BC-SKHCN Báo cáo công tác cải cách hành chính Quý II năm 2020 của Sở Khoa học và Công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ 03/06/2020 Còn
10 808/UBND-KT V/v đẩy mạnh tiêu thụ hàng Việt Nam, sản phẩm do doanh nghiệp và người dân Quảng Bình sản xuất UBND tỉnh Quảng Bình 15/05/2020 Còn
11 192/KH-SKHCN-TTra Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tháng 5/2020 Sở Khoa học và Công nghệ 13/05/2020 Còn
12 186/KH-SKHCN Kế hoạch về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 Sở Khoa học và Công nghệ 11/05/2020 Còn
13 187/KH-SKHCN Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động số 30-CTr/TU ngày 26/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy của Sở Khoa học và Công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ 11/05/2020 Còn
14 774/UBND-KGVX V/v triển khai thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch covid – 19 và phát triển kinh tế xã hội trong tình hình mới UBND tỉnh Quảng Bình 08/05/2020 Còn
15 173/KH-SKHCN Kế Hoạch: Phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Quảng Bình lần thứ V, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và các ngày lễ lớn trong năm 2020 Sở Khoa học và Công nghệ 29/04/2020 Còn
16 168/KH-SKHCN Kế hoạch thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2020 của Sở KH&CN Sở Khoa học và Công nghệ 28/04/2020 Còn
17 1265/QĐ-UBND Ban hành Chương trình hành động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 UBND tỉnh Quảng Bình 27/04/2020 Còn
18 687/UBND-KGVX Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid – 19 trong tình hình mới UBND tỉnh Quảng Bình 24/04/2020 Còn
19 19/CT-TTg Về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới Chính phủ 24/04/2020 Còn
20 34-CTr/TU Chương trình hành động của Ban thường vụ Tỉnh Ủy thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư Tỉnh ủy 22/04/2020 Còn
Trang :
1