TCVN 13840:2023 về truy xuất nguồn gốc đối với chuỗi cung ứng cà phê...   Tin mới
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13840:2023 Truy xuất nguồn gốc - Yêu cầu đối với chuỗi cung ứng cà phê nhân đưa ra các yêu cầu đối với chuỗi cung ứng cà phê nhân để đảm bảo khả năng truy xuất nguồn gốc.
Xem tiếp
Phát triển công nghiệp công nghệ số   Tin mới
Tại dự thảo Luật Công nghiệp công nghệ số, Bộ Thông tin và Truyền thông đề xuất nhiều chính sách phát triển công nghiệp công nghệ số.
Xem tiếp
Triển khai hiệu quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng trong...   Tin mới
Ngày 18/7, Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia đã có buổi làm việc với Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Thông tin Truyền thông về xây dựng kế hoạch tiêu chuẩn đo lường chất lượng năm 2025.
Xem tiếp
Truy xuất nguồn gốc hàng hoá để bảo vệ doanh nghiệp và người tiêu...   Tin mới
Ngày 28/03/2024, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã ban hành Thông tư số 02/2024/TT-BKHCN quy định về quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa (Thông tư 02), có hiệu lực thi hành từ ngày 01/06/2024....
Xem tiếp
Tăng cường quản trị tốt trong thực hiện tiêu chuẩn hóa và đánh giá...   Tin mới
Cơ quan Tiêu chuẩn hóa quốc gia (BSN) phối hợp Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tổ chức Hội thảo với chủ đề Tăng cường Quản trị tốt trong việc thực hiện tiêu chuẩn hóa và Đánh giá...
Xem tiếp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »